Vijesti

Vučić traži da se predmet Edina Vranja ustupi Tužilaštvu BiH

Kako se navodi u saopćenju iz kabineta Aleksandra Vučića, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je podnijelo prijedlog Višem sudu u Beogradu da se daljnje postupanje po optužnici Edina Vranja ustupi specijalizovanih organima za procesuiranje ratnih zločina BiH.

Naime, kako se navodi u saoopćenju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, državnom sekretarkom Ministarstva pravde Bojanom Šćepanović, republičkom javnom tužiteljicom Zagorkom Dolovac i tužiteljicom za ratne zločine Snežanom Stanojković o međunarodnoj saradnji.

"Fokus je bio na unaprijeđenju postojeće saradnje s nadležnim organima Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina i njihovih izvršilaca na teritorijama obje zemlje, a u skladu s odredbama Sporazuma o regionalnoj saradnji između Srbije i BiH, Ugovora o pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima, kao i o Zakonom o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima baziranom na konvenciji Vijeća Evrope o ovoj vrsti međunarodno-pravne saradnje iz 1959. godine.

U skladu s navedenim, republički javni tužilac i tužilac za ratne zločine su obavijestili učesnike sastanka da je Tužilaštvo za ratne zločine 13. oktobra ove godine podiglo optužnicu protiv Edina Vranja zbog krivičnog djela koje mu se stavlja na teret iz oblasti djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, te da je, imajući u vidu do sada ostvarenu saradnju s nadležnim organima Bosne i Hercegovine i potrebu da se ona unaprijedi, tužilaštvo za ratne zločine podnijelo prijedlog Višem sudu u Beogradu da se dalje postupanje po optužnici ustupi specijalizovanim organima za procesuiranje ratnih zločina Bosne i Hercegovine", navodi se u saopćenju.