grant sredstava

Za Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini 100.000 KM

U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sutra će biti potpisani ugovori o saradnji sa predstavnicama osam nevladinih organizacija koje vode Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz tog ministarstva.

Ministarstvo je iz budžeta za 2023. godinu obezbijedilo grant sredstava u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Novac će biti podijeljen tako da svaka Sigurna kuća za smještaj žena žrtava nasilja dobija po 12.500 KM.

Dodijeljena sredstva Sigurne kuće će iskoristiti za operativne troškove tj. troškove hladnog pogona za period od šest mjeseci do kraja februara 2024. godine. Troškovi hladnog pogona uključuju režijske troškove, održavanja, kancelarijskog materijala, higijene, osiguranja i slično.

Pravni osnov za podršku Sigurnim kućama je i Konvencija Vijeća Evrope za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013. godine i koja propisuje obavezu države da osigura dovoljan broj i pristupačnost Sigurnih kuća svim žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.