Politika

Zaimović razgovarao s predstavnicima USAID-a o energetskom sektoru

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović danas je održao radni sastanak s predstavnicima USAID-ovog Projekta asistencije energetskog sektora (USAID EPA).

Mak Kamenica, direktor EPA Projekta i Elma Haverić, ekspert za legislativu i regulativu informirali su predsjedavajućeg Zaimovića o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzete s ciljem ispunjavanja zaključaka s Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je održana u januaru 2020. godine pod nazivom Ispunjavanje obaveza BiH iz Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice - status implementacije u Federacije BiH, a čija realizacija je krucijalno važna za energetski sektor BiH.

Na sastanku se govorilo o definiranju zakonskog okvira za električnu energiju i gas na državnom nivou, zatim novim Zakonima o električnoj energiji, gasu i energiji te izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije BiH, kao i ostalim pitanjima koja su definirana zaključcima Tematske sjednice Predstavničkog doma. Tom prilikom zaključeno je da će se set reformskih energetskih zakona, usklađenih s zahtjevima Energetske zajednice naći pred zastupnicima Parlamenta Federacije BiH već ove godine.

Predsjedavajući Zaimović je izrazio apsolutnu podršku radu, te pozvao predstavnike USAID-ovog projekta da se uz već uključeno resorno ministarstvo, nadležne institucije, aktivno koordinira s Odborom za energetiku, rudarstvo i industiju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Ovo je ujedno i prilika da se pozovu nadležna ministarstva uključujući državne institucije koje su vezane za donošenje zakonodavnog okvira za oblast elektične energije i gasa na državnom nivou, da učine neohodne korake kako bi se usvojili Zakoni u njihovoj nadležnosti s ciljem usaglašavanja sa zakonodavstvom EU, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.