Vijesti

Zastrašujući izvještaj Agencije za radijacisku i nuklearnu sigurnost BiH: Odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori bilo bi katastrofalno

Odlaganje nuklearnog otpada u blizini granice sa BiH na lokaciji Trgovska gora izazvalo bi niz problema uključujući i mogući novi talas odlaska stanovništva, navodi se u izvještaju Agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH.

Izvještaj ukazuje na niz potencijalnih opasnosti za BiH, međutim i dalje nema konkretnih aktivnosti domaćih institucija na sprečavanju gradnje ove nuklearne deponije.

Izgradnja deponije radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori izazvaće egzodus stanovništva sa tog područja, navodi se u izvještaju, jer će građani biti  u velikoj opasnosti, posebno u slučaju novih zemljotresa.

"Mogući rizik od incidenata i akcidenata koji bi mogli nastati usljed zemljotresa, pomjeranja tla, poplava, požara i eventualnog ispuštanja radionuklida u okolinu stvaraju posebnu zabrinutost kod stanovništva BiH, a posebno onog uz donji tok rijeke Une", navodi se u Izvještaju.

Predstavnici ekoloških organizacija kažu da je izvješaj suštinski dobro sumirao osnovne prijetnje po život i zdravlje građana međutim važno je upozoriti da Hrvatska troši struju koja je proizvedena u nuklearnoj elektrani Krško, a sve negativne posljedice toga prebacuje na Bosnu i Hercegovinu.

Mario Crnković iz Udruženja "Grin tim"iz Novog Grada upozorava da će, ukoliko se dozvoli izgradnja i puštanje u rad ove deponije radioaktivnog otpada, to otvoriti Pandorinu kutiju na međunarodnom nivou.

Oni koji prate situaciju oko izgradnje deponije radioaktivnog otpada kažu da je godinama na sceni različit pristup BiH i Hrvatske kada su u pitanju brojna suštinska pitanja.

Slobodan Stanić iz Odbora SDS-a za zdravstvo upozorava da će uskoro za borbu biti kasno, i navodi da je jedino rješenje tužba BiH protiv Hrvatske, a pokretanje iste je moguće samo dok je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u trenutnom sastavu, piše BN.