Vijesti

Zvizdić: Pojedinci se ponašaju kao da BiH prima EU, a ne obratno

Evropske i NATO integracije su, bez obzira na određene unutrašnje nesuglasice, bila i ostala dva najvažnija vanjskopolitička cilja Bosne i Hercegovine – rekao je u intervjuu za Fenu, u povodu 9. maja, Dana Evrope, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, bivši predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić

Zvizdić je ocijenio da period od 2015. do 2018. godine, prema svim relevantnim pokazateljima i izjavama meritornih evropskih dužnosnika, predstavlja najuspješnije razdoblje na putu BiH prema članstvu u EU.

Ciljana blokada SNSD-a

“Bilo je to vrijeme kada su institucije BiH, posebno Vijeće ministara BiH, pokazale puni kredibilitet u realizaciji prioriteta sa tadašnje evropske agende za BiH. Stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, usvojena je, a onda u velikoj mjeri i implementirana Ekonomska reformska agenda za BiH, predata je aplikacija za članstvo BiH u EU, uspostavljen je efikasan Mehanizam koordinacije EU integracija, usvojene su desetine cjelodržavnih strategija: za transport, energetiku, okoliš i ruralni razvoj, poljoprivredu, integralno upravljanje granicom, za borbu protiv korupcije i terorizma, itd. BiH je skinuta sa “sive liste“ Moneyvala i FATF-a za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i konačno, i najvažnije, uspješno smo odgovorili na Upitnik EK sa skoro četiri hiljade pitanja, što je bio jedan od najzahtjevnijih i najtežih dijelova procesa evropskih integracija BiH, jer je obuhvatao sve segmente političkog, pravnog, ekonomskog, socijalnog, društvenog i administrativnog života u BiH”, naveo je.

Dakle, naglasio je Zvizdić, to je bilo vrijeme kada ste sa ponosom u ime BiH mogli govoriti o ostvarenom napretku BiH na putu EU integracija. Sve navedeno je omogućilo da BiH pređe u narednu fazu integracija i dobije Mišljenje EK sa jasno definisanim mjerama i prioritetima čijom će realizacijom biti stvoreni uvjeti za otvaranje pregovora.

U međuvremenu, stari saziv Vijeća ministara BiH je u oktobru prošle godine usvojio i Akcioni plan sa 729 mjera i aktivnosti za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije.

“Nažalost, proces EU integracija je od tada pa do danas bio u jednoj vrsti ciljane SNSD-ove blokade, a ono što je probudilo tračak otimizma jesu zadnji zaključci Predsjedništva BiH i početak rada ad hoc Političke grupe za EU integracije, čime su ponovo pokrenuti procesi koji bi u ovome mandatu, uz zadržavanje pozitivne političke volje, mogli dovesti do dobivanja kandidatskog statusa, a u narednom i do otvaranja pregovora”, kazao je.

Kao ključne prepreke za brži napredak BiH na putu EU integracija Zvizdić smatra složenost ustavno-političkog sistema BiH i nepostojanje „evropske klauzule“ u procesu odlučivanja o svim pitanjima EU integracija BiH. Kao posljedicu imamo institucionalnu blokadu, ciljane opstrukcije, bezrazložno duge i komplikovane procedure postizanja konsenzusa, i kada jeste i kada nije potreban.

“Uz sve navedeno, na sceni je i nedovoljno razumijevanje procesa EU integracija od strane pojedinih partija i nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti koji vode procese, kao i sve izraženija tenencija zanemarivanja i izbjegavanja činjenice da se ne može pregovarati o suštini normativa, standarda i direktiva EU, odnosno o preuzimanju pravne stečevine EU, nego samo o dinamici i najefikasnijim modelima njihove implementacije. Svjedoci smo da se još uvijek dio političara, ministara i zastupnika, posebno iz bh. entiteta RS, ponaša kao da BiH prima EU, a ne obratno. Oni EU institucijama postavljaju uvjete ili traže vanproceduralne izuzetke, što je praksa koju predstavnici EU instutucija već dugo tolerišu i mislim da je vrijeme da je prekinu i da poznatim kočničarima EU integracija jasno stave do znanja da se utvrđena pravila igre ne mogu kršiti bez sankcija i posljedica”, rekao je Zvizdić.

Pritom napominje da kočničare EU integracija BiH, posebno one koji to rade javno, ali i one koji to rade tajno i na perfidniji način, nije teško prepoznati.

“Čim neko započne rečenicu „da je za EU integracije BiH, ali …“, to je kočničar. Bilo kakvo postavljanje uvjeta u procesu EU integracija za koje se unaprijed zna da ih EU institucije neće prihvatiti, jer su u suprotnosti sa njihovim pravilima i procedurama, namjerni je pokušaj blokade evropske budućnosti BiH. Potrebno je istaknuti da je SDA, kao državotvorna stranka opredijeljena za evropsku budućnost BiH, jedina među vladajućim i najvećim parlamentarnim strankama, bezuvjetno prihvatila realizaciju svih 14 prioriteta iz Mišljenja EK. HDZ i SNSD realizaciju prioriteta iz Mišljenja EK prihvataju sa zadrškom i selektivno, posebno realizaciju presude Sjedić-Finci, uspostavu pravosudnog tijela, odnosno Vrhovnog suda BiH kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini; uklanjanje prava veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem, garantovanje slobode izražavanja medija i zaštita novinara, osiguravanje finansijske održivosti sistema javnih RTV servisa i drugo”, rekao je Zvizdić.

Što se tiče motiva kočničara, Zvizdić kaže da su oni su brojni, ali dva su ključna: strah od uspostavljanja vladavine prava i nastojanje da se sačuva fikcija da će ulaskom BiH u EU, entiteti ili kantoni imati „poseban i prepoznatljiv“ status.

“To se naravno, neće dogoditi. Nosilac suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta je država Bosna i Hercegovina i samim tim članstvo u EU, sa svim pravima i obavezama, će samo i isključivo pripasti državi BiH”, naglasio je.

BiH jeste, i ostat će antifašistička

Komentirajući rezultate ovosedmičnog samita EU – zapadni Baljan, Zvizdić kaže da je jedna od najvažnijih poruka Samita i Zagrebačke deklaracije da proširenje EU na prostor jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana i dalje ostaje jedan od najvažnijih ciljeva EU. Zbog toga su BiH, kao i druge zemlje u regionu Zapadnog Balkana, dobile vrlo izdašnu finansijsku pomoć za saniranje posljedica pandemije, a naglašena je i potreba nastavka strateške komunikacije što znači da evropska perspektiva BiH ostaje aktuelna i realna.

“Prioritetni zadatak nadležnih institucija BiH je da do kraja 2020 godine pokažu, ne deklarativnu, nego konkretnu i nedvosmislenu evropsku orijentaciju i kredibilitet u provedbi prioriteta iz Mišljenja EK za BiH, kako bi BiH dobila kandidatski status čime bi nam bio omogućen pristup brojnim, i vrlo izdašnim fondovima. Optimista sam da to možemo postići, jer će u drugoj polovini 2020. Vijećem EU predsjedavati Njemačka kao veliki prijatelj BiH i zagovornik proširenja EU, kao i zbog činjenice da kandidatski status možemo učiniti dostupnim i realnim brzom finalizacijom nekoliko već započetih mjera i aktivnosti kao što su osiguranje funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, održavanjem lokalnih izbora u Mostaru, izmjenama Zakona o javnim nabavkama i donošenjem novog Zakona o sukobu interesa u institucijam BiH, koji je već sačinjen u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH; usvajanjem Strategije za reformu javne uprave u RS, koju su Vijeće ministara BiH, FBiH i BD već ranije usvojili te ubrzavanjem dinamike izrade i usvajanja izmjena Zakona o VSTV-u. I na kraju, želim iskoristiti priliku da svim antifašistima čestitam Dan pobjede nad fašizmom, da proevropski orijentiranim građanima BiH čestitam Dan Evrope, uz poruku da je BiH bila, jeste i ostaće antifašistička, multietnička, građanska, demokratska i evropska država”, poručio je Zvizdić u razgovoru za Fenu.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare