Politika

Zvizdić traži uvođenje hitnih mjera za otklanjanje ekonomskih posljedica

"Imajući u vidu aktuelne i još nedovoljno sagledive posljedice pandemije koronavirusa na javno zdravlje i ekonomiju BiH, pozivam Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH, da u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima i organima, a u skladu s koordinirajućom ulogom u pogledu usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti po pitanju zdravstva, hitno formira krizni štab za zaštitu i prevenciju od širenja koronavirusa, te da izda jasne instrukcije o načinu rada, vanrednim mjerama i obimu funkcioniranja svih državnih organa BiH", stoji u saopćenju za javnost iz kabineta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića.

Istovremeno, pozvao je Vijeće ministara BiH, imajući u vidu širok spektar nadležnosti državnih organa u oblasti ekonomije, trgovine, carina, poreza... da bez odlaganja formira krizni štab za otklanjanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

On bi definirao konkretne mjere za pomoć privredi kojima bi bile ublažene nastale štete i koji bi, u saradnji sa drugim nadležnim tijelima vlasti, izradio sveobuhvatni akcioni plan sa precizno definisanim aktivnostima, nosiocima i rokovima koji bi, u skladu sa mjerama koje se provode u regionu i EU, omogućio što bržu normalizaciju privrednih tokova u BiH.

"Očekujem da Vijeće ministara BiH ove aktivnosti provede bez bilo kakvog odlaganja, i da zdravlje građana BiH i očuvanje privrednih tokova, stavi iznad nezakonitih i stranačkih blokada zbog kojih već veliku štetu trpe svi građani i privreda BiH", navodi se u saopćenju.