Sport

Da li je NSBiH svojim (ne)postupanjem doveo u pitanje učešće Sarajeva u kvalifikacijama za Ligu prvaka?

Nakon što je Raport objavio informaciju da FK Tuzla City nije dobila odgovor od Nogometnog saveza BiH na žalbu na utakmicu odigranu protiv FK Sarajevo 22. februara, čime se može dovesti u pitanje regularnost registracije utakmice, a samim tim i Premijer lige BiH, iz NSBiH još nisu razjasnili šta se dešavalo u danima nakon primitka žalbe.

Pitanja Raporta Nogometnom savezu BiH 

Raport je Nogometnom savezu BiH poslao upit u kojem smo tražili odgovore na sljedeća pitanja:

  1. Da li je Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH zasjedao i donio odluku po žalbi FK Tuzla City od 24. 2. 2020. godine na utakmicu FK Sarajevo – FK Tuzla City odigranu 22. 2. 2020.?
  2. Kada je Komitet za sudije zasjedao i kada je odluka po žalbi proslijeđena Tuzla Cityju?
  3. Možemo li dobiti pismenu potvrdu/dokaz da je zaključak Komiteta za takmičenje dostavljen Tuzla Cityju?
  4. Kojeg datuma je registrirana utakmica FK Sarajevo – FK Tuzla City?

Do trenutka pisanja ovog teksta, nismo dobili odgovore.

O ovoj situaciji koja baca sjenu na regularnost utakmice, razgovarali smo sa Suadom Suljićem, tuzlanskim advokatom koji se bavi sportskim pravom.

“U današnjoj izjavi direktora sektora za takmičenje NSBiH Elmira Pilava nesporno su potvrđeni navodi o neregularnosti u vezi sa registrovanom utakmicom odigranom dana 22. 2. 2020. između FK Sarajevo i FK Tuzla Cityja. Gospodin Pilav jasno potvrđuje navode da je žalba uložena, te da eventialna odluka po žalbi na utakmicu nikada nije dostavljena klubu žalitelju, odosno Tuzla Cityju.

Komitet za takmičenje je bio dužan da, u skladu sa Članom 40. Propozicija takmičenja, i u skladu sa Pravilnikom o takmičenju, dužan donijeti odluku po žalbi u roku od osam dana, dostaviti je klubu žalitelju, a na odluku se mogla uložiti i nova žalba Apelacionoj komisiji Nogometnog saveza BiH”, kaže nam Suljić.

On dalje pojašnjava da se “iz izjave Pilava jasno vidi da navodna odluka o žalbi na utakmicu nikada nije dostavljena FK Tuzla City zbog čega je onemogućeno pravo ovog kluba da se evenutalno žali Apelacionoj komisiji”.

“Time ujedno i potvrđuje sve navode da je učinjen propust od Komiteta za takmičenje zbog čega utakmica FK Sarajevo i FK Tuzla Cityja nije mogla biti ni registrovana sve do pravosnažnog okončanja postupka po žalbi na utakmicu, a koji nije završen, što nesporno potvrđuje i sam gospodin Pilav.

U svojoj daljoj izjavi medijima, Pilav se bavi meritornim rješavanjem žalbe na utakmicu, a što u ovom momentu apsolutno nije bitno, jer je napravljen proceduralni propust koji onemogućava registraciju navedene utakmice. Ovdje nije bitno da li je žalba osnovana ili ne, te kakav bi bio njen eventualni ishod, već je bitno da se po istoj nije postupilo u skladu sa Propozicijama i Pravilnikom, a što su nadležni organi Saveza bili dužni učiniti”, govori Suljić.

“Za rješavanje  problema jedino je bitno da li je u cjelosti ispoštovana procedura”

Član 71, stav 4 Pravilnika o nogometnim takmičenjima BiH jasno propisuje da je, ukoliko žalba bude uložena u roku, ništavna je odluka o registraciji utakmice izvršena prije isteka ulaganja žalbe te se ista, kaže advokat Suad Suljič, shodno navedenom Pravilniku i Propozicijama ne može i ne smije registrirati sve do pravosnažnog okončanja postupka po žalbi na utakmicu, ukoliko je ista uložena na utakmicu, a što je riječ u konkretnom slučaju.

“Ponovo podvlačim da ovdje nije bitno da li je žalba osnovana ili neosnovana, već je za rješavanje ovog problema jedino bitno da li je ispoštovana u cjelosti procedura koja se odnosi na postupak po žalbi na utakmicu, a kako je to propisano Propozicijama i Pravilnikom. Da ne bi bilo zabune, mi ovdje ne govorimo o eventualnom poništenju utakmice, jer bi to značilo prejudiciranje odluke po žalbi na utakmicu iz razloga što se mi ovdje ne bavimo meritornim rješavanjem predmetne žalbe, već čisto ukazujemo na proceduralne propuste.

U svojoj izjavi gospodin Pilav upravo potvrđuje sve ove navode o proceduralnim propustima, a bavi se meritornim rješavanjem po žalbi, što niko u konkretnom slučaju i ne potencira, kaže advokat Suljić.Povezani postovi: