Vijesti

Davor Čičić za Raport: Koliko je Kanton Sarajevo stvarno zadužen?

Davor Čičić: Koliko je Kanton Sarajevo zadužen

Jedna od najčešćih teza koju provlače SDA-ovi kadrovi jeste o navodnoj 'prezaduženosti' Kantona Sarajevo.

Po tom tezi, Vlada KS na čelu s Edinom Fortom toliko se zadužila da je ugroženo funkcioniranje KS, ali i brojna socijalna davanja. No, koliko je Kanton Sarajevo stvarno zadužen?

Kontaktirali smo ministra finansija KS Davora Čičića (SDP). On je za Raport plastično objasnio koliko je zaduženje. Ali i za šta se KS zaduživao.

'Priča o prezaduženosti je spin'

"Kanton je apsolutno stabilan. Nismo prezaduženi. Po zakonu o dugu i zaduživanju FBiH svaki kanton može biti zadužen do 10 posto od prihoda. Odnosno da vraćanje duga može biti 10 posto od ukupnih prihoda u kantonu. Kanton Sarajevo je sad na 5,7 posto", naveo je Čičić.

Onda je 'plastično' pojasnio koliko je Kanton Sarajevo zadužen.

"Plastično da prevedem - ako imate plaću od 1.000 KM, rata vam je 57 KM. Dakle, radi se o klasičnom spinu", ističe Čičić.

On dalje navodi kako zaduženje Kantona Sarajevo jeste povećano. Ali, zaduživalo se za kapitalne projekte.

"Za izgradnju pruge, nabavku trolejbusa i tramvaja, ne za krpljenje budžetskih rupa. Sve se može golim okom vidjeti. Mogu se vidjeti trolejbusi, nova pruga, probija se tunel prema Vogošći, obnavlja se vodovodna mreža", naveo je Čičić.

Međutim, neke stavke u KS će biti ugrožene. Jedna od njih su i porodiljske naknade od 1.000 KM.

"Jedna od bitnih stvari koju prešućuju jeste donošenje novog zakona o pripadnosti prihoda u FBiH. KS je oštećen za 110 miliona KM. Predlagači su iz SDA. Dakle, imat ćemo toliko manje. To utječe na stanje u budžetu. Budžet KS će jedini biti manji, u odnosu na inflaciju. Svi ostali kantoni, FBiH i država će imati veći. Dakle, samo je Kantonu Sarajevo nešto oduzeti", istakao je.

"Mi ćemo se boriti za porodiljske naknade da ostanu. Značajan je element da se samo za plaće ove godine treba izdvojiti 80 miliona KM. To je rezultat dogovora sa sindikatima o kolektivnim ugovorima. Povećali smo dakle plaće i tu smo napravili iskorak da poboljšamo uvjete života", naveo je Čičić.

Izrađen novi model raspodjele prihoda

Dalje nam govori kako je pripremljen novi model raspodjele koji će se pokušati usvojiti u Parlamentu FBiH.

"Mi smo zajedno sa Ekonomskim institutom napravili analizu preraspodjele prihoda. Dat je jedan novi model, po uzoru na zapadne zemlje. Izrađen je taj novi model, u njemu bi svaki kanton dobio ono što mu pripada, a KS bi dobio više nego po novom zakonu. To bi bilo poštenije prema svima. Prijedlog je da se Vlada FBiH mora transparentnije ponašati. Do sada su dijelili novac samo nekim kantonima, a nekima su ustručavali podršku", kaže Čičić.

"To je nešto što ćemo sad pokušati kroz ovaj mandat implementirati. Ovaj model koji je sad načinio je štetu KS i prevaziđen je. Dijeli se po površini i broju djece, a to nigdje nema na svijetu. Ne uzima se u obzir koliko ko uplaćuje u poreza. Porezna uprava FBiH je nedavno objavila spisak i vidi se da KS prvi, a sljedeći je duplo manje uplatio. Naravno, treba pomoći manjim kantonima. Ali ne smije se kantoni koji nosi ogroman teret oduzeti ono što mu pripada", zaključio je Čičić u razgovoru za Raport.