Vijesti

I Vijeće za opće poslove odobrilo kandidatski status za BiH u EU. Konačna odluka 15. decembra

Vijeće općih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu.

Ministri nadležni za evropska pitanja su na sastanku usvojili zaključke gdje se navodi da se "preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog vijeća".

Ovu odluku ministara će, potom, potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Evropske unije. To bi se trebalo desiti na samitu koji će biti održan u četvrtak, 15. decembra.

"U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Vijeće EU naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu prema EU, posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU identifikovanih u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU koji je Vijeće usvojio 2019. godine", piše u zaključcima dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa ranije imao uvid.

Kandidatski status uz uvjete

Evropska komisija je za BiH u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Ali uz očekivanje da će se ispuniti osam određenih uslova:

  • prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu
  • usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine
  • donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa
  • preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
  • odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila
  • obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja
  • garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima
  • obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU

Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnijela zahtjev za punopravno članstvo u Evropsku uniju.