Vijesti

Vlada FBiH ograničila povećanje cijene struje za privredu za 2023. godinu

Vlada FBiH na sjednici u Sarajevu donijela odluku o ograničenju cijene struje za iduću godinu

Na današnjoj sjednici donesena je odluka kojom je Vlada FBiH ograničila povećanje cijene struje privredne subjekte do 20 posto.

Kako je saopćeno, odluka je usvojena na prijedlog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića. Odluka se odnosi na iduću godinu.

U odluci se navodi da se cijena o ograničava za kvalifikovanog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu.

"To se odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže. Federalno ministarstvo je zaduženo da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata njene primjene", navodi se u saopćenju o tome da je Vlada FBIH ograničila povećanje cijene struje.

Ako bude potrebno, mogu se poredložiti neke korekcije.

"A kako bi to bilo upućeno Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjavanje ili, po potrebi, i ranije. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH", saopćeno je.

Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH, nedavno je saopćilo kako od Vlade traži da se ovakve mjera hitno donese.

Oni su naveli da je tranutka odluka spasila brojna preduzeća, ali i stotine radnih mjesta koja su bila ugrožena.