Politika

Šta je usvojeno, a šta odbijeno na Predstavničkom domu PS BiH

Na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Uz ovaj Prijedlog zakona, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim Ministarstvu komunikacija i transporta BiH nalaže da, u roku od 30 dana, u skladu s članom 29. stav (5) ovog Zakona, donese izmjenu Pravilnika kojim se propisuje način obilježavanja vozila iz člana 29. st. (2) i (3) ovog Zakona.

Predstavnički dom usvojio je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

U prvom čitanju i po skraćenom postupku usvojen je i Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj, bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku, nakon što su predlagači, tokom rasprave, odustali od zahtjeva da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH.

Dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o moru u prvom čitanju, čiji su predlagači poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, zakonodavni postupak za ovaj Prijedlog zakona je obustavljen.
Zakonodavni postupak obustavljen je i za Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović, nakon što Predstavnički dom po drugi put nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je poslanička inicijativa Nihada Omerovića za uspostavljanje ekonomsko-socijalnog dijaloga na nivou BiH putem donošenja zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu BiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućena je i poslanička inicijativa Nihada Omerovića za donošenje odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. godini po pojednostavljenim procedurama, kao i prijedlog zaključka Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH kojim traži od nadležnih institucija da se, prilikom propisivanja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH, strogo vodi računa o zaštiti prava domaće radne snage.

Dom nije usvojio poslaničku inicijativu Sabine Ćudić kojom se nalaže Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da u zakonodavnu proceduru uputi Zakon o ostvarivanju saradnje BiH sa iseljeništvom.
Nije usvojena ni izmijenjena poslanička inicijativa Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša koja glasi: “Traži se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 6 (šest) mjeseci, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog posebnog zakona kojim bi se zakonski utvrdilo, na stalnoj osnovi, proglašavanje dana žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini povodom zločina na tuzlanskoj Kapiji počinjenog 25. maja 1995. godine, a na navedeni dan svake naredne godine, te povodom izvršenja drugih masovnih ratnih zločina, uključujući i genocid u Srebrenici, ne dovodeći u pitanje mogućnost primjerenog donošenja ad hoc odluka o proglašenju dana žalosti i u drugim mogućim i trenutno nepredvidivim slučajevima, te da Savjet ministara Bosne i Hercegovine u saradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama donese sve potrebne akte i preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti prema organima Republike Srbije za izručenje počinilaca ovog i drugih zločina institucijama Bosne i Hercegovine — medu kojima je i zločinac Novak Đukić kao i da, u okviru svojih nadležnosti, zahtijeva izručenje Bosni i Hercegovini i hitno krivično procesuiranje i drugih organizatora i izvršioca ovog i drugih zločina izvršenih na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u cilju razvijanja kulture sjećanja i dobrosusjedskih odnosa, te dostojanstvenog odavanja dužnog poštovanja nevinim žrtvama i dostojanstvenog izražavanja saučešća porodicama nevinih žrtava.”

Predstavnički dom usvojio je izvještaje o o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2022. godinu, i to:
• Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije,
• Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet,
• Izvještaj o radu Komisije za spoljnu trgovinu i carine,
• Izvještaj o radu Komisije za spoljne poslove,
• Izvještaj o radu Komisije za saobraćaj i komunikacije,
• Izvještaj o radu Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova.
Usvojeni su i izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma PSBiH za 2022. godinu, i to:
• Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH,
• Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
• Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
• Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije,
• Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava.
Dom je usvojio i sljedeće izvještaje institucija BiH:
• Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH,
• Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2022. godinu,
• Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH,
• Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2021. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH,
• Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u PSBiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, kao i Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

K znanju su primljene sljedeće informacije:

• Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2022. godinu,
• Informacija o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predstavnički dom nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor BHRT-a.

Dom nije usvojio, niti je primio k znanju Finansijski plan BHRT-a za 2023. godinu, Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programske planove BHRT-a za 2023. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor BHRT-a.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta, Predstavnički dom imenovao je poslanike Darijanu Filipović, Miroslava Vujičića i Rejhanu Dervišević.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa.