Izdavač:

Raport Media Group d.o.o.

Urednici:

Kenan Kešmer

Edina Kalamujić

Saradnici:

Semira Degirmendžić

Mirela Dautbegović

Mensur Osmović

Vahida Arnautović

Danijel Kilibarda

Besim Todorovac

Mladen Bošnjak

Suljo Drndo

Content developer:

Mirza Dautbegović

Adresa:

Branilaca Sarajeva 33, 71000 Sarajevo 

Kontakt:

Broj telefona: 033/744-000

E-mail: [email protected]