Impressum

Izdavač:

Raport Media Group

Urednici:
Kenan Kešmer
Edina Kalamujić
Content developer:

Mirza Dautbegović

Adresa:

Hiseta 21, 71000 Sarajevo 

Kontakt:
Broj telefona: 033/744-000