Vijesti

Advokatska komora FBiH od Vlade traži korekcije predloženog zakona

Advokatska komora Federacije BiH uputila je entitetskoj vladi Inicijativu za hitnu izmjenu Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, a kako se u konačnoj verziji zakona ne bi koristio termin „obustavljaju“ kada se govori o postupcima.

"Naime, ukoliko se postupak obustavi jedina mogućnost je pokrenuti novi. Da bi pokrenuli novi postupak, naravno moramo voditi računa o prekluzivnim rokovima koje je zakonodavac sasvim jasno i precizno odredio. Ukoliko pokretač tog novog postupka, temeljem Vašeg prijedloga, pokrene postupak za očekivati je da će bar 80 % prijedloga, tužbi, zahtjeva biti odbačeno radi neblagovremenosti", upozoravaju Vladu iz Advokatske komore FBiH.

Iz Komore traže da se hitno izvrši izmjene i dopune usvojenog prijedloga Zakona, na način da se prihvatite odredbe ”Interventnog propisa” koji su od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH dostavljene i Ministarstvu pravde FBiH i Advokatskoj/ Odvjetničkoj komori FBiH.

U cilju prevladavanja ovog problema Vladi su dostavljene odredbe koje, kako navode iz Komore, moraju biti ugrađene u Zakon, kako bi se spriječila nenadoknadiva šteta pravosuđu, građanima i pravnim subjektima, koji su stranke u postupku, kao i advokatskoj profesiji.