Misija OSCE-a u BiH

Aggeler: Osigurati nepristrasnost, efikasnost i profesionalnost sistema krivičnog pravosuđa u BiH

Prije dvije decenije, 2003. godine, BiH je otpočela ovo putovanje uspostavom pravosudnih institucija na državnom nivou

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas i sutra u Sarajevu organizira međunarodnu konferenciju na temu “Dvadeset godina reforme krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini: Dostignuća u prethodnih dvadeset godina i predstojeći izazovi”.

Kroz naučne i praktične diskusije, sa fokusom na trenutne izazove i potencijalene buduće korake, konferencija će poslužiti kao platforma za analizu reformi pravosudnoh sistema u Bosni i Hercegovine iz 2003. godine.

Šef Misije OSCE-a u BiH amabasador Brian Aggeler u obraćanju medijima kazao je da se pomenutom konferencijom obilježava 20 godina reforme krivičnog zakonodavstva u BiH.

"Prije dvije decenije, 2003. godine, BiH je otpočela ovo putovanje uspostavom pravosudnih institucija na državnom nivou. Iste godine Misija OSCE-a u BiH započela je svoj program praćenja sudskih postupaka u okviru kojeg je sistematično propratila više od 2.500 predmeta i gotovo 16.000 ročišta, čime je stekla sveobuhvatan uvid u rad pravosuđa. Temeljem detaljne analize, tokom godina smo nudili naše preporuke za poboljšanja. Nažalost od 2003. godine nailazi se na prepreke i probleme te se zato razvoj i provedba prijeko potrebnih reformi u najboljem slučaju odvija mješovito", kazao je Aggeler.

Smatra da je, na osnovu lekcija naučenih u proteklom periodu, od suštinskog značaja osigurati nepristrasnost, efikasnost i profesionalnost sistema krivičnog pravosuđa u BiH čime će vladavina prava u BiH postati vodeći princip kao i praksa.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) Halil Lagumdžija naglasio je da je ovo dobra prilika da se 20 godina nakon korjenite reforme pravosudnog sistema napravi presjek stanja, da se ukaže na dobre, a posebno na loše strene, kao i ono gdje se nije uspjelo napraviti kvalitetan iskorak.

"Reforma je bila sveobuhvatna. Pozitivne stvari su što je osnovano VSTV kao nezavisno regulatorno tijelo u pokušaju da se taj aspekt rada i funkcionisanja pravosuđa istrgne što je moguće više iz okrilja politike, kao bi suštinski došli do podjele vlasti na tri stuba. Također cijenim da je vrlo pozitivno što su tada osnovane pravosudne institucije na nivou BiH - Sud BiH, Tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu, koja je policijska agencija koja je dobila ovlasti postupanja na teritoriji cijele države", kazao je Lagumdžija.

Osvrno se i na veliki problem sa kojim se suočavaju, a odnosi se na nedostatak Vrhovnog suda na nivou BiH za koji smatra da se radi o političkom pitanju.

"Nemamo instituciju koja radi na ujednačavanju sudske prakse. U nedostatku takvog suda VSTV to pokušava substituisati kroz osnivanje panela za ujednačavanje sudske prakse uz učešće četiri suda najvišeg nivoa u BiH - Sud BiH, Vrhovni sudovi entiteta i Apelacioni sud Brčko Distrikta. Tu pravimo određene pomake, ali samtram da je to političko pitanje", kazao je Lagumdžija.

Konferencija je okupila domaće i međunarodne pravne praktičare, predstavnike akademske i međunarodne zajednice, civilnog društva i druge stručnjake i interesne grupe.