Politika

Ajanović o optužbama Zahiragića: Jedini mafijaši s kojima sam se družio su on i Sebija Izetbegović

Ajanović zahiragić

Tokom jučerašnje rasprave o sigurnosti u saobraćaju na prostoru Sarajeva, u Skupštini KS, prilično je neopaženo prošla odluka koja se odnosi na plaćanje školarine u roku akademske godine na izmaku. Donesena je odluka kojom se najbolji studenti oslobađaju plaćanja školarine, čak i oni koji su izmirili ovu obavezu.

Tokom rasprave SDA-ov zastupnik Haris Zahiragić iznio je niz optužbi na račun dekana Stomatološkog fakulteta Muhmeda Ajanovića. Kazao je i da su mu na telefon došle prijetnje Muhameda Ajanaovića te je kazao kako poziva da ga se zaštiti od čovjeka, za kojeg je rekao, da je u bliskim odnosima sa mafijaškim strukturama.

Ajanović za Raport kaže kako je Zahiragić iznio niz neistina kojima se pokušava manipulirati sa studentskom populacijom.

"Jedini mafijaši koje sam poznavao i s kojima sam se družio ste upravo oni, tačnije Zahiragić i Sebija Izetbegović. Nisam ja kriv Sebiji što nije položila ispite, niti bilo kome jer neću da postupan protiv Zakona o visokom obrazovanju KS koji je usvojen pa onda nema ni potrebe za klevetama i zloupotrebama sa skupštinske govornice.

Ako neko smatra da sam pogriješio, neka se obrati Kantonalnom tužilaštvu KS i ostalim institucijama", kaže Ajanović.

On smatra da je Zahiragićev govor zapravo osveta za sve što je Ajanović uradio kao predsjedavajući Komisije a u vezi sa Sebijinom diplomom.

"Pozivam da Sebija Izetbegović dokaže da je položila ispite u Republici Hrvatskoj, da je ispunila svoje obaveze predviđene tadašnjim statutom, zakonskim i podzakonskim aktima i na taj način me pokušati diskreditirati i negirati, a da to ne radu iznošenjem neistina, poluistina, krivih informacija kako bi studente okrenula protiv mene", kazao je Ajanović.

Zatim se Ajanović osvrnuo na nalaz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

"Neka se oni koji pričaju neistine vode time da je inspekcija naložila da se poništi odluka Senata i Ministarstvo je potvrdilo rješenje inspekcije", kaže Anajović.

Ipak, nakon brojnih diskusija i usaglašavanja, Skupština je jednoglasno donijela zaključak kojim je zadužila Vladu KS da svim samofinansirajućim studentima Univerziteta u Sarajevu koji su položili sve ispite u prethodnoj akademskoj 2021/2022. godini s prosjekom ocjena 8,0 i većim izvrši plaćanje školarine u 2022/2023. godini.

U slučaju da su studenti iz ove kategorije već izvršili uplatu za spomenuti period, obavezuje se Ministarstvo finansija KS da tim studentima izvrši povrat uplaćenih sredstava.

Zaduženi se rektor i Senat Univerziteta u Sarajevu da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu finansija KS tačan spisak studenata koji ispunjavaju gore navedene uslove s pripadajućim rješenjima o povratu sredstava.