AI

Beč će se umjetnom inteligencijom boriti protiv cyber prijetnji

Umjetna inteligencija (AI) je u kratkom vremenu napravila ogromne korake naprijed, posebno sposobnošću sveobuhvatnog razumijevanja i generisanja tekstualnog i vizualnog sadržaja.

Međutim, Evropa dosad nije bila vodeća u ovim razvojnim procesima, što su dva ključna izazova za austrijsku prijestonicu koja želi da prednjači na ovom polju, saopćio je Ured Grada Beča u Sarajevu.

Prvi izazov će biti stvaranje kompetencija za oblikovanje razvoja AI tehnologije i drugi, osiguranje cyber sigurnosti s obzirom na to da AI tehnologije mogu koristiti i akteri koji ugrožavaju sigurnost, imovinu, reputaciju, demokratiju i suverenitet.

Beč sad poduzima važan korak kako bi odgovorio na oba izazova. Bečki naučni, istraživački i tehnološki fond (WWTF) će u saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Beču dovesti AI i cyber sigurnosnog stručnjaka iz Berlina, dr. Daniela Arpa, na poziciju trajnog člana tima u Beču. WWTF grupa će se fokusirat na istraživanje robusnih sigurnosnih rješenja baziranih na vještačkoj inteligenciji kako bi se efikasno odgovorilo na rastuće prijetnje u oblasti zlonamjernog softvera i cyber sigurnosti.

"Zaštita kompanija i građana od napada s interneta osigurava ekonomsku i društvenu sigurnost. Beč ima direktnu korist od ovog temeljnog istraživanja", kaže Michael Häupl, nekadašanji dugugodišnji gradonačelnik Beča, sadašnji predsjednik WWTF-a.

Četiri kompanije i fondacije prepoznale su veliki potencijal ovog istraživanja i podržale projekt filantropskim donacijama.

Finansijski sektor je također vrlo izložen.

"Za nas je sigurnost klijenata od posebne važnosti. Operativno radimo sve kako bismo odbili napade i osigurali sigurnost. Istraživanje je osnova za to", naglašava Johann Strobl, predsjednik uprave Raiffeisen Bank International. Slična situacija je i u sektorima kritične infrastrukture. Za energetske kompanije cyber sigurnost je od najveće važnosti.

"Trenutno je svaki deseti napad na kompanije uspješan. Cilj je smanjiti taj broj", kaže Joe Pichlmayer, CEO Ikarus Security Software GmbH.

IT sistemi su stalno izloženi napadima koji prijete sigurnosti digitalnog svijeta. Broj cyber napada u Austriji porastao je za alarmantnih 201 posto u 2023. godini. AI sistemi nude nove mogućnosti u cyber sigurnosti kroz svoju sposobnost prepoznavanja akutnih digitalnih prijetnji, automatskog otkrivanja napada i provođenja odbrambenih mjera. No pažljivije posmatranje otkriva ozbiljne slabosti trenutnih AI rješenja.

"Izgradnja robusnih i objašnjivih odbrana uz pomoć vještačke inteligencije - BREADS ima za cilj savladati ove izazove istraživanjem novih tehnika objašnjive AI (XAI) za IT sigurnost koje sisteme za prepoznavanje, zasnovane na učenju, čine ne samo efikasnim i pouzdanim već i transparentnim i razumljivim", objašnjava Daniel Arp koji će najesen 2024. osnovati svoju istraživačku grupu na Fakultetu za informatiku Tehničkog univerziteta u Beču.

Sistemi za prepoznavanje olakšavaju analizu novih prijetnji uzrokovanih AI-generisanim cyber prevarama, poput deepfake videa i zlonamjernog softvera. Jedan od fokusa BREADS-a je korištenje stečenih saznanja za razvoj efikasnih protumjera za prepoznavanje i borbu protiv AI-generisanih cyber prevara.