Vijesti

Bez finansijske podrške državnih nivoa vlasti za učešče BiH na Olimpijskim igrama

Sportisti i sportski strukovni savezi u Bosni i Hercegovini zatražili su hitno i permanentno omogućavanje finansiranja sporta na državnom nivou koje je u ovom trenutku jedino moguće putem granta Ministarstva civilnih poslova BiH.

Istaknuto je to tokom sastanaka predsjednika i potpredsjednika Olimpijskog komiteta BiH Marijana Kvesića, Milanka Mučibabića i Izeta Rađe te generalnog sekretara OKBiH Saida Fazlagića s predsjedavajućim Vijeća ministara BH i ministricom civilnih poslova Zoranom Tegeltijom i Ankicom Gudeljević.

Predsjedništvo Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine početak 2022. godine započelo nizom sastanaka u bh. institucijama relevantanim za sport u cilju podrške vrhunskim sportistima, sportskim strukovnim savezima BiH i Olimpijskom komitetu BiH koji vode ka jačanju i boljem organiziranju sportskog sistema BiH.

Na održanim sastancima razgovaralo se o predstojećoj najvećoj sportskoj smotri svijeta, Zimskim olimpijskim igrama koje će se održati u Pekingu od 4. do 20. februara 2022. godine te o izostanku finansijske podrške državnih nivoa vlasti sada već dvije godine za redom.

Predsjednik Kvesić je na oba sastanka naglasio da grant Ministarstva nije dodijeljen u 2021. godini te da je ovo treći put da vrhunski sport, sportski savezi BiH i Olimpijski komitet BiH u posljednih deset godina ostaju bez podrške s državnog nivoa iako je i u okviru tog granta minimalno izdvajanje za sportske saveze i Olimpijski komitet BiH.

Kvesić je rekao da tokom godine Olimpijski komitet BiH učestvuje na pet vrhunskih sportskih takmičenja kao što su bile Olimpijske igre u Tokiju, pred njima su Olimpijske igre u Pekingu, EYOF u Vuokattiju i Banskoj Bystrici i Mediteranske igre u Tunisu, gdje su bh. tim predstavljali i predstavljat će na stotine sportista i trenera.

Mučibabić je istaknuo da je OK BiH podržao olimpijce u njihovim nastojanjima da ostvare olimpijske norme i učestvuju u olimpijskim igrama "Tokyo 2021" i "Peking 2022" s oko 1.200.000 KM, te bi im kao udruženju građana i nebudžetskom korisniku bila prijeko potrebna i asistencija države koju predstavljaju.

Poručio je da takva podrška često izostaje što se direktno reflektira i na sportske rezultate, saopćeno je iz Olimpijskog komiteta BiH.

Rađo je naveo da je strategiju razvoja sporta BiH od 2022. do 2030. godine uradio ekspertni tim, te bi uz malo političke volje ona mogla biti i usvojena, a dala bi jasne smjernice za rješavanje mnogih ključnih problema bh. sporta.

Ministrica Gudeljević je poručila da Ministarstvo civilnih poslova može podržati državne sportske strukovne saveze i Olimpijski komitet BiH putem granta, ali zbog neusvajanja budžeta na nivou BiH Ministarstvo civilnih poslova to nije u stanju učiniti.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, inače bivši košarkaš i sportski radnik, pokazao je  razumijevanje za probleme finansiranja sportskih strukovnih saveza BiH i Olimpijskog komiteta BiH.

U svom obraćanju istakao je da će učiniti što je u njegovoj moći da se sistemski riješi finansiranje sportskih saveza BiH i da to ne bude isključivo kroz grantove.

I pored složene situacije, obećao je da će učiniti sve da se Olimpijski komitet BiH finansijski podrži kako bi mogao realizirati naredna četiri takmičenja koja ih očekuju u 2022. godini.