savjetodavno vijeće

BiH će dobiti kulturne rute u saradnji sa Vijećem Evrope

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu, uz korekciju na sjednici.

U Savjetodavno vijeće imenovani su predstavnici nadležnih institucija za područje kulture na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH i 10 kantona.

Zadatak Savjetodavnog vijeća je implementacija Proširenog parcijalnog sporazuma te razmatranje inicijativa za pristupanje postojećim kulturnim rutama i eventualnom kandidiranju novih ruta.

BiH je 2016. godine pristupila ovom sporazumu, koji nastoji oblikovati zajednički kulturni prostor razvojem kulturnih ruta, s ciljem podizanja svijesti o naslijeđu, obrazovanju, umrežavanju, kvalitetnom i održivom prekograničnom turizmu i drugim srodnim djelatnostima.