Zavodi za statistiku

BiH u novembru posjetilo više od 100 hiljada turista: U RS se pogoršala situacija, FBiH bilježi blagi napredak

Ukupan broj dolazaka turista u novembru 2023. godine u Federaciji BiH iznosio je 72.524 što je za 11,5 posto više u odnosu na novembar 2022. godine, a u odnosu na oktobar 2023. godine manji je za 39,7 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka bilo je 37 posto, a stranih turista 63 posto.

Ukupan broj noćenja turista u novembru prošle godine u FBiH iznosio je 131.955 što je za 3,3 posto više u odnosu na novembar 2022. godine, a u odnosu na oktobar 2023. godine bio je manji je za 40,9 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 33,8 posto, a stranih turista 66,2 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,3 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (16,5 posto), Turske (14 posto), Srbije (osam posto), Sjedinjenih Američkih Država (5,2 posto) i Slovenije (4,8 posto) što je ukupno 48,5 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,5 posto noćenja, podaci u Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u novembru 2023. godine u FBiH iznosio je 27.409 što je za 0,3 posto više u odnosu na novembar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u novembru iznosila je 17,6 posto.

Situacija u RS

U novembru 2023. godine u Republici Srpskoj ostvareno je 31.945 dolazaka turista, što je u odnosu na oktobar 2023. godine manje za 27,8 posto i 74.584 noćenja turista, što je u odnosu na oktobar 2023. godine manje za 26,3 posto.

Broj dolazaka turista u novembru 2023. godine u taj bh. entitet u odnosu na isti mjesec prethodne godine bio je veći za četiri posto, dok je broj noćenja bio veći za 2,3 posto.

Od ukupnog broja turista u novembru 2023. godine u bh. entitetu RS 14.423 su bili domaći, a 17.522 strani turisti.

Najviše stranih gostiju u novembru u RS bilo je iz: Srbije (5.273); Hrvatske (3.288), Slovenije (2.501); Turske (1.973); dok je broj dolazaka turista iz ostalih zemalja bio ispod hiljadu, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

U novembru prošle godine najviše noćenja u RS ostvarili su turisti iz: Hrvatske 15.745, Srbije 9.491 noćenje; Slovenije 6.696; Turske 2.116; Crne Gore 1.480 noćenja itd.

U periodu januar-novembar prošle godine u RS je boravilo 447.969 turista, što je bilo više za 9,6 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U 11 mjeseci 2023. godine turisti su u RS ostvarili ukupno 1.043.062 noćenja, što je bilo za 7,5 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

U novembru 2023. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.964 stalna ležaja.