Kriminal

Bivša šefica BH Telecoma osuđena na 4 godine zatvora. Firmi mora vratiti 1,2 miliona KM

BH Telecoma alma maglić sjedi

Kantonalni sud u Zenici osudio je Almu Maglić, bivšu šeficu prodaje BH Telecoma. Ona je dobila kaznu od četiri godine zatvora zbog krivičnih djela Nesavjestan rad u službi, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Zbog krivičnog djela Nesavjestan rad u službi osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Sada joj je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 4 godine.

Nije vršila nadzor

Ona mora namiriti štetu koju je načinila BH Telecomu.

Naime, tačkom 1. optužnice Maglić Alma je kao šefica Službe za prodaju u BH Telecomu nesavjesnim postupanjem napravila imovinsku štetu BH Telecomu, na način da svjesno nije vršila nadzor i kontrolu nad radom Službe za prodaju, tj. nije poduzela mjere u organizaciji poslova distribucije vrijednosnica BH Telecoma Direkcije Zenica, iz magacina C428 (ULTRA kartice za punjenje/start pakete), te nije vršila analizu poslova distribucije vrijednosnica i provjeru izvještaja o prodaji distributera, zbog kojeg je njenog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, nastupila imovinska šteta za „BH Telecom“ d.d. Sarajevo u iznosu od 1.228.053,80KM.

Ogromna šteta

Tačkom 2. optužnice, Maglić Alma se teretila, da je u istom svojstvu prekoračila službena ovlaštenja tako što je, svjesno, bez znanja i pismenog ovlaštenja od strane Nadzornog odbora navedenog Društva, samostalno poduzimala radnje na otpisu dijela potraživanja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica prema „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM, naređujući i zaposlenicima D.V. i Ž.M. da izvrše storniranje isporuke kupljenih i plaćenih vrijednosnica u određenoj količini i vrijednosti prema „Unimedia“ d.o.o. Gradačac, te istovremeno izvrše fiktivni povrat vrijednosnica u istoj količini i vrijednosti sa zaliha distributera „Trafik“ d.o.o. Kakanj na skladište Društva, na koji način je pribavila protivpravnu imovinsku korist pravnoj osobi „Trafik“ d.o.o. Kakanj u iznosu od 105.000,00 KM i istovremeno prouzrokovala imovinsku štetu Dioničkom društvu „BH Telecom“ Sarajevo u navedenom iznosu.