drama na početku

Buran početak sjednice Predstavničkog doma, opozicija traži prekid: Sramotno je šta radite, ovo je protiv Ustava i Poslovnika

Počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojem bi se trebao deblokirati rad ovog doma.

No, sjenica je počela burno.

Sjednicu je otvorio Mladen Bošković (HDZ), dopredsjedavajući Predstavničkod doma.

Prvi se za riječ javio Mahir Mešalić (DF) koji je kazao da on nema ovlaštenje da vodi sjednicu.

"Smatram da sjednicu treba da vodi Mirjana Marinković Lepić. Ona je vama pradala to uz iskaz da iz zdravstvenih razloga to više ne može raditi. Ona je tu, nije na bolovanju. Iako po Poslovniku vama ovlaštenje treba dati i Edina Gabela, to se nije desilo. Vi vodite sjednicu nelegalno i to nije u skladu sa Poslovnikom ni Ustavom", rekao je Mešlić.

Nakon njega javila se Jasmina Bišćević Tokić (SDA).

"Danas ste predložili informaciju o nefukcionisanju radnih tijela i izbor i imenovanje. Uz poziv nije dostavljena ta informacija niti znamo ko je predlagač ove tačke. U našem materijalu toga nema. Uz poziv smo dobili samo pozive za održavanje radnih tijela. S obzirom da nema dokumentacije uz dnevni red, niste nam dali mogućnost da se pripremimo, predlažem da se ova tačka skine s dnevnog reda", rekla je Bišćević Tokić.

"Moram reći da ne mogu da vjerujem da je Kolagij zakazao ovako sjednicu. Dobronamjerno vam predlažem da se ove tačke skinu s dnevnom reda", navela je ona.

Potom se javila zastupnica Alma Kratina (DF).

"Ovo što smo dobili kao dnevni red svjedoči da ovo rukovodstvo ne zanima šta rade druga radna tijela. Znam da i druga tijela, koja nas očito ne interesuje, također slabo i često nemaju kvoruma. Pričamo samo o onome što vas zanima i gdje imate političke ciljeve. Mi smo na početku godine, kada trebamo da govorimo o planu i programu radnih tijela. Kuda nas ovo rukovodstvo vodi?", pitala je Kratina istučići da je ovo što se dešava sramotno.

Za riječ se javio i Admir Čavalić (SBiH).

"Mi nismo dobili informaciju. Mi imamo dnevne redove koji se kopiraju i izvještaje ko dolazi, ko ne dolazi na sjednice tijela. Ovdje imamo i odbor za zdravstvo. Taj odbor se održao jutros u 9 sati. Ne znam što je neko ubacio Odbor za zdravstvo i navodi da se ne održava. Ne možemo raspravljati bez informacije koja nam se navodi u dnevnom redu", naveo je Čavalić.

Predsjednik Kluba SDA Mirsad Zaimović pozvao se na Poslovnik i citirao neke članove koji se tiču predsjedavajućeg.

"Ukoliko je predsjedavajući Predstavničkog doma spriječen da vrši dužnost on u dogovoru sa dopredsjedavajućim odlučuje koje će voditi sjednice. Nije sporno da Marinković Lepić može delegirati dužnost, ali je to morala uz kosultacije uraditi", naveo je Zaimović.

Mešalić se ponovo javio i tražio da se prekine sjednice i održe konsultacije oko toga ko će voditi sjednicu.

"Ne možete nastaviti kao da se ništa nije desilo", naveo je Mešalić.