Lokalni izbori 2024.

CIK objavio upute za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata za učešće na ovogodišnjim Lokalnim izborima traje od 10. do 18. juna do 16 sati, u skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore.

Prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata vrši se putem on-line portala Centralne izborne komisije BiH „e-izbori“ https://eizbori.izbori.ba .

Zahtjev za otvaranje korisničkog naloga dostupan je na linku: https://www.izbori.ba/Documents/2024/06/zahtjev_za_otvaranje_korisnickog_naloga_koalicije_i_liste_NK-bos.pdf

Popunjen zahtjev se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem e-maila: [email protected].

Sastavni dio prijave za ovjeru koalicije/liste neovisnih kandidata je i obrazac saglasnosti za članstvo u koaliciji/listi neovisnih kandidata, koji svojeručno potpisuje svaki predsjednik političke stranke koja ulazi u koaliciju, odnosno svi neovisni kandidati koji čine listu neovisnih kandidata.

Centralna izborna komisija BiH danas je objavila i prezentaciju „Upute za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata“ pod linkom:

https://www.izbori.ba/Documents/2024/06/prezentacija_upute_za_podnosenje_prijava_za_ovjeru_koalicija_i_listi_nk-bos.pdf , saopćeno je iz CIK-a BiH.