Politički komitet

Članovi delegacije PSBiH na godišnjem zasjedanju PSNATO-a u Kopenhagenu

U Kopenhagenu danas je počelo 69. godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine NATO-a (PSNATO) u čijem radu učestvuje Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u PSNATO-a, koju čine predsjedavajući Delegacije Kemal Ademović, te zamjenici predsjedavajućeg Marina Pendeš i Obren Petrović.

Delegacija PSBiH učestvuje u radu Političkog komiteta PSNATO-a kojim predsjedava Brendan Francis Boyle, predsjedavajući tog Komiteta.

Sjednicu Političkog komiteta PSNATO-a otvorila je državna sekretarka Ministarstva vanjskih poslova Danske Lisbet Zilmer Johns, koja je prezentovala politička viđenja i stavove Danske u suprostavljanju aktuelnim sigurnosnih izazovima u euroatlantskoj zoni i šire.

Tokom uvodne rasprave na sjednici Političkog komiteta prezentovani su prioriteti NATO-a nakon Samita NATO-a u Viljnusu.

Posebnu pažnju je pobudilo izlaganje komandanta 66. mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine Maksyma Supruna, koji je prezentovao stanje na ratištu u Ukrajini. Nakon rasprave, članovi Komiteta potvrdili su strateško opredjeljenje NATO-a za podršku Ukrajini, te zaključili da se moraju ispuniti preuzete obaveze država članica NATO-a u pomoći i podršci Ukrajini, saoopćeno je iz Sektor za odnose s javnošću PSBiH.