Strateški projekt

Čović je izgleda izabrao put: HDZ dostavio nacrt zakona o južnoj interkonekciji, ne odustaju od nove kompanije. SAD ga već upozoravale…

HDZ Dragana Čovića dostavio je Nacrt zakona o južnoj intekonenciji, a prema njemu - ova stranka nastavlja insistirati na formiranju nove kompanije sa sjedištem u Mostaru.

Tako se u članu 5 s podnaslovom 'Investitor' navodi da je nositelj projekta nova kompanija.

"Za nositelja investicije projekta plinovoda 'Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska' određuje se Gospodarsko društvo za proizvodnju i transport plina 'Južna plinska interkonekcija' d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Investitor)".

Kako se navodi, cijeli projekt će realizirati ovaj 'Investitor', što znači da se već postojeća federalna kompanija BH Gas isključuje iz projekta.

"Projekt plinovoda 'Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska' će se realizirati u potpunosti od strane Investitora, i/ili u suradnji s operatorima distribucijskog sustava, i/ili u skladu sa zakonskim propisima o javno-privatnom partnerstvu i drugim važećim zakonskim propisima".

Sve bi naravno finansirala Vlada FBiH, i to kroz zaduživanje i grantove, kroz budžet kao i kroz 'javno-privatno' partnerstvo.

U obrazloženju se navodi da se FBiH trenutno opskrbljuje plinom samo sa jedne strane, to jeste od Rusije pa je tako južna interkonencija ustvari strateški važan projekt. Što je tačno.

No, ono što je problematično jeste to što se predviđa formiranje nove firme.

Zanimljivo je da je Ambasada SAD ranije upozoravala HDZ da odustane od ove nakane. Tad su direktno optužili Čovića da blokira ovaj strateški projket radi uskih stranačkih i ličnih interesa, što implicira na moguću korupciju koja se već planira preko novog preduzeća.

"U ljeto prošle godine HDZ BiH Dragana Čovića uskratio je podršku BH-Gasu, zaduženom za proizvodnju i transport gasa u Federaciji BiH, angažman na razvoju i izgradnji Južne interkonekcije. Blokada Zakona o Južnoj interkonekciji od strane HDZ BiH desila se nakon što je ova stranka glasala za isti zakon u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH 2021. godine. Uprkos dobroj volji koalicionih partnera u Federaciji BiH da se ide dalje sa projektom, Dragan Čović izabrao je da slijedi sopstvene interese, a ne interese stanovnika Federacije. On i njegova stranka zanemarili su odgovornost koju predstavlja učešće u vlasti kontinuiranim odbijanjem da se uključe u važne aktivnosti unapređivanja upravljačke strukture u BH Gasu, što bi kompaniji omogućilo da provede ovaj projekat. Rezultat toga je zastoj u provedbi projekta uprkos činjenici da su lideri u vlasti i privredi podjednako identificirali Južnu interkonekciju kao suštinski prioritet za BiH.

Umjesto da se krene dalje sa BH Gasom, jedinom kompanijom koja ima kapacitet i koja je spremna da preuzme ovaj projekat kao izvođač, HDZ BiH sada insistira na uspostavi drugog operatera za transport gasa pod etničkom kontrolom Hrvata. Za to nema uporišta u zakonu i to je nelogično i sa tehničkog i sa ekonomskog stanovišta. Uspostava drugog operatera za transport gasa povećala bi troškove potrošačima, dalje podijelila tržište gasom u BiH, potkopala funkcionalnost vlasti u Federaciji BiH, kreirala prostor za jači maligni uticaj Rusije i drastično iskomplikovala pregovore o izgradnji interkonekcije sa finansijskim institucijama, kao i sa Hrvatskom, što bi projekat učinilo gotovo nemogućim", naveli su u svom saopćenju, između ostalog, iz Ambasade SAD.