Politika

Danas prva redovna sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Prva redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH bit će održana danas kada će se delegati, prema predloženom dnevnom redu, izjašnjavati o Nacrtu zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom.

Ukoliko Dom naroda prihvati taj nacrt, bit će upućen u javnu raspravu s obzirom na to da ga je ranije odobrio Predstavnički dom.

Zakonsko rješenje po prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnoga procesa starenja.

Navedeni zakon predložila je Vlada Federacije BiH kako bi se konačno riješili problemi s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Delegati bi se na sjednici trebali izjasniti o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju dva projekta u cilju unaprjeđenja javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” i “Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility”.

Osim navedenih tačaka na predloženom dnevnom redu prve sjednice novog saziva Doma naroda nalazi se Prijedlog odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda, kao i nekoliko informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju vjetroelektrana Tušnica Privrednog društva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, Široka Draga privrednog društva „Imres“, d.o.o. Livno i Dževa privrednog društva „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč.

Također, Dom naroda razmatrat će informaciju o primjeni postojeće Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora u FBiH u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027, te Informaciju o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.