sarajevo

Danas sjednica Vijeća ministara BiH. Evo šta je na dnevnom redu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na sjednici razmatrati Prijedlog poslovnika o radu tog vijeća, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH, kao i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. te Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. godine.

Ministri će raspravljati i o Prijedlog odluke o imenovanju članova Međuresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemljama, zatim o Prijedlogu odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u vojnodisciplinskim vijećima u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Regionalni centar MARRI, Regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Vijeće ministara BiH sutra će razmatrati i izvještaje o radu 52 državne institucije za 2023. godinu, među kojima su, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo pravde BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Direkcija za ekonomsko planiranje, Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.