Podržao akciju

Delić: Nema izgovora za bilo kakav oblik nasilja

Akcija informisanja građana o prepoznavanju, prevenciji i prijavljivanju rodno zasnovanog nasilja pod sloganom 'Nisi sama', realizirana je danas u Sarajevu u organizaciji Fondacije lokalne demokratije (FLD).

Ovu humanu akciju, pored ostalih, vlastitim prisustvom podržao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, koji je tim povodom istaknuo kako nema izgovora za bilo kakav oblik nasilja, potcrtavajući da postoje zakoni ove države, postoji humanost i empatija prema slabijima.

"Želim da pohvalim organizatore ove akcije koja je važna, i evo dok mi danas ovdje govorimo o rodno zasnovanom nasilju i prevenciji tog nasilja, sinoć se upravo jedno takvo dogodilo u Tuzli - upozorio je Delić u izjavi za medije, izražavajući spremnost da uvijek bude podrška aktivnostima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Dodao je kako smo svakodnevno svjedoci nasilja nad ženama, te kako je, stoga, neophodno pristupiti prilagođavanju zakonske regulative, ocijenivši da je, možda, najvažniji dio mijenjanje narativa i toka svijesti.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi sa zakonskim okvirom i zahtjevima da se femicid definira kao posebno krivično djelo, Delić je kazao kako postoji radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde FBiH, koja intenzivno radi i na usklađivanju s Istanbulskom konvencijom, i na rješavanju određenih pitanja koja dugo stoje kao mrtvo slovo na papiru.

"Nadam se da ćemo vrlo brzo imati 'na stolu' rješenje, iako je femicid već prepoznat u svim zakonima, imamo problem implementacije i neusklađenosti s vremenskim periodom i trenutkom u kojem živimo u kojem je to postalo učestala pojava – precizirao je ministar Delić.

Mubera Hodžić Lemeš, menadžerica Sigurne kuće, FLD-a, također, smatra da treba raditi na izmjenama zakona i usvajanju novog zakona, te uporedo s tim i na podizanju svijesti cijelog društva, svih građana i građanki.

"Danas želimo poslati poruku da su institucije sistema, zajedno s nevladinim organizacijama, ujedinjene u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ali nam je potrebna podrška cijelog društva – kazala je Hodžić Lemeš.

Istovremeno je upozorila kako smo "svi mi zajedno odgovorni, i svi zajedno možemo i trebamo učiniti nešto da zaštitimo žrtve porodičnog nasilja“.

"Prijaviti nasilje mogu i trebaju svi građani, 122 je policija, SOS telefoni dostupni su 24 sata, linije su besplatne, 1265 za područje FBiH, 1264 za područje RS – pojasnila je.

Dodala je kako smo, prema zakonu, ali i etički, svi dužni prijaviti nasilje ukoliko znamo da se dešava, napominjući kako moramo mijenjati stavove i vjerovati žrtvama kada prijave nasilje.

"Moramo pooštriti mjere prema počiniteljima nasilja, da bi se nasilje zaustavilo. Treba poslati jasnu poruku nulte tolerancije prema nasilju, da je nasilje krivično djelo, da je za njega odgovoran isključivo onaj ko ga čini, a da žrtve trebaju podršku cijelog društva – bila je izričita Hodžić Lemeš.

Podsjetila je, također, kako Fondacija lokalne demokracije ima više servisa za podršku građankama KS, te da vodi Sigurnu kuću na području Kantona Sarajevo od 2000. godine, kao i SOS telefon, odnosno Centar za žene.

"I ovim putem ih pozivam da prijave nasilje, potraže pomoć, jer nasilje nikad neće samo prestati, može postati samo teže i s ozbiljnijim posljedicama – upozorila je Hodžić Lemeš.

Građani okupljeni ispred Aria centra, gdje su organizatori spomenute akcije postavili info-pult, bili su u prilici informirati se o postojećim servisima FLD-a, uključujući Sigurnu kuću u Sarajevu, SOS-telefone i Centar žene.

Istovremeno, na toj je lokaciji postavljen monitor radi emitovanja videa i poruka o važnim brojevima telefona za prijavu nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.