swap transakcije

Devizne rezerve Kine u martu porasle na tri triliona eura

Devizne rezerve Kine porasle su na tri triliona i 245 milijardi dolara (oko tri triliona eura) u martu 2024. godine.

U saopštenju Državne devizne službe Kine navodi se da su devizne rezerve na kraju marta porasle za 19,8 milijardi dolara, odnosno 18,3 milijarde eura (0,62 posto) u odnosu na prethodni mjesec.

Dodaje se da su također indeks američkih dolara i vrijednost globalne finansijske aktive porasli u martu pod uticajem globalnih makroekonomskih podataka i monetarnih politika najvećih ekonomija u svijetu.

U saopštenju je istaknuto da su kineske devizne rezerve povećane zbog kombinovanog efekta swap transakcija i promjena cijena imovine te je naglašeno da će kineska privreda nastaviti da se oporavlja i da se očekuje da će to doprinijeti održanju stabilnosti deviznih rezervi.

Devizne rezerve čine stranu aktivu koja se nalazi pod kontrolom monetarnih vlasti i nalazi se na raspolaganju monetarnim vlastima za potrebe direktnog finansiranja neravnoteže u platnom bilansu, indirektnog regulisanja neravnoteže putem intervencija na deviznom tržištu radi uticaja na devizni kurs i za ostale potrebe.