CBBiH

Devizne rezerve krajem septembra 15,92 milijarde KM, a krediti 23,04 milijarde KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju septembra 2023. godine iznosile su 15,92 milijarde KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje deviznih rezervi od 44,2 miliona KM (0,3 posto).

U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnom nivou su povećane investicije u vrijednosne papire za 140,8 miliona KM (2,1 posto), dok su depoziti kod nerezidentnih banaka smanjeni za 92,8 miliona KM (1,1posto), podaci su Centralne banke BiH.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju septembra 2023. godine iznosili su 23,04 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 184,1 miliona KM (0,8 posto). Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 79,2 miliona KM (0,7 posto), kod privatnih preduzeća za 124,6 miliona KM (1,3 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 1,2 miliona KM (0,5 posto).

Smanjenje kreditnog rasta registrovano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 1,3 miliona KM (0,2 posto) i kod vladinih institucija za 19,6 miliona KM (1,9 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u septembru 2023. godine iznosila je 5,5 posto, nominalno 1,2 milijarde KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 712,6 miliona KM (6,5 posto), privatnih preduzeća za 485,9 miliona KM (5,3 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 62,2 miliona KM (11,7 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 46,6 miliona KM (26 posto).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 112,8 miliona KM (9,9 posto).