podrška usaid-a

Digitalne inovacije za efikasne i transparentne javne nabavke

Foto: Fena

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz podršku USAID-ovog Projekta E-uprave u BiH predstavila je danas u Sarajevu digitalne inovacije u javnim nabavkama.

Akcent je, kako je istaknuto, na informacionim sistemima za provođenje centralizovanih javnih nabavki koji će doprinijeti boljoj kontroli i monitoringu postupaka javnih nabavki.

Po riječima direktora Agencije za javne nabavke BiH Tarika Rahića, radi se o revolucionarnom iskoraku ka transparentnosti i kontroli postupaka javnih nabavki, prevenciji zloupotreba i borbi protiv korupcije u oblasti javnih nabavki.

"Posebno ističem otvaranje podataka o javnim nabavkama u mašinski čitljivom formatu koji će sada biti dostupan svima koji su zainteresovani za praćenje i analizu utroška javnih sredstava od ugovornih organa širom BiH. Sa zadovoljstvom također govorimo o puštanju u rad sistema za elektronsku reviziju koji će omogućiti uredima za reviziju svih nivoa vlasti u BiH sveobuhvatan nadzor i monitoring rada ugovornih organa, a putem portala za elektronske javne nabavke BiH", istakao je Rahić.

Dodao je da želi da se potakne na uspostavu centralnih nabavnih organa koji će omogućiti vlastima na svim nivoima u BiH da efikasno i ekonomično nabavljaju robu, radove i usluge i time doprinose postizanju boljih cijena. Agencija za javne nabavke BiH uz podršku vlade SAD i USAID-a, kako je dodao, učinila je puno na stvaranju svih predpostavki za efikasan rad tih organa.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Michael Murphy je odao priznanje izuzetnoj posvećenosti i napretku koji je Agencija za javne nabavke BiH postigla uvođenjem digitalnih rješenja koja reformišu sektor vrijedan oko 3,3 milijarde KM na godišnjem nivou.

"Vlada SAD sarađuje sa direktorom Rahićem i njegovim timom u Agenciji kako bi unaprijedila digitalizaciju u javnim nabavkama, uključujući i novi elektronski centralizovani sistem javnih nabavki koji danas predstavljamo", rekao je Murphy.

Taj sistem i mnogi drugi digitalni alati na kojima zajedno rade, kako je dodao, povećat će efikasnost, transparentnost i odgovornost u procesu javnih nabavki, zaštiti novac poreskih obveznika i suzbiti korupciju.

"Moja vlada poziva sve vladine institucije u BiH da slijede ovaj primjer i prihvate digitalno doba kako bi poveli ovu zemlju u novu eru bolje i građanima prilagođene javne uprave. Vlada SAD jeste i nastavit će biti predvodnik ove digitalne transformacije kada je u pitanju javna uprava, poslovanje i usluge građanima", naglasio je Murphy.

Događaju pod nazivom „Nabavke 2.0: Digitalne inovacije u javnim nabavkama“ prisustvovali su zvaničnici iz relevantnih bosanskohercegovačkih institucija, ambasada, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.