Kolumna

Dizdarević u četiri tačke secirao slučaj Gavrankapetanović: Forma bez težine, zamršene priče i vesele pjesmice za raju

Kemal Dizdarević

Detaljno obrazloženje je dalo Ministarstvo zdravstva. Potpisao ga je Ministar, inače doktor koji je tokom svoje karijere (pretežno političke) bio potpuno diskonektiran od bilo koje akademske zdravstvene institucije. Tako detaljno i formalno utemeljeno obrazloženje, u Ministarstvu zdravstva, najprije može sročiti Snježana Bodnaruk. Visprena pravnica.
 
Ministarstvo kaže da je:

  • Ismet G. predavač na Stomatološkom fakultetu,
  • Ismet G. magistar struke iz oblasti manadžmenta, a ne magistar nauke,
  • propisana obaveza priznavanja edukacije iz manadžmenta kroz postupak evaluacije koju obavlja Stručno povjerenstvo, a da Ismet G. nije prošao kroz taj postupak i da nije priložio dokaz o toj evaluaciji,
  • Ismet G. priložio Uvjerenje o diplomiranju koje je isteklo, a ne diplomu koja je izdata od Ekonomskog fakulteta (postoji dokaz o diplomi koju je prezentirao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
  • zbog svega gore navedenog Ismet G. predao nepotpunu konkursnu dokumentaciju koja je eliminatorna.

Da analiziramo.

Jedan od najmlađih redovnih profesora (uz mene i možda još jednog) na Medicinskom fakultatu Univerziteta u Sarajevu je postao upravo I.G. Kao takav je bio dugogodišnji šef Klinike za ortopediju i direktor NIR-a KCUS. Njegov profesorski angažman je prevashodno povezan sa Medicinom. Stomatologija je bila samo nadopuna. On nije doktor stomatologije, on je doktor medicine, te profesor izabran u sva nastavna zvanja na i za Medicinu. Kada mu je Seb. dala otkaz u KCUS, automatski ga je pomakla sa Univerziteta. Kasnije se vratio na Univerzitet. Pitam se zašto u njegovoj dokumentaciji stoji potvrda da je profesor na Stomatološkom fakutetu, a ne na Medicinskom? Čak i da je sada profesor samo na Stomatologiji zbog rasporeda ili nekog drugog razloga, on je profesor medicine sa izborima u sva nastavna zvanja na Medicini. Ko je ciljano stavio uslov nastavnik (docent, profesor) medicine u konkurs? A nije stavio nastavnik Univerziteta u Sarajevu. Pa onda jučer izabrani docent na privatnom Medicinskom fakultetu na Ilidži koji je doktorirao na tek osnovanom fakultetu u RS-u, koristeći klinički materijal iz Srbije za ‘doktorat’, te koji je akademski ispod nivoa većine trenutnih nastavnika Medicine na Univerziteta u Sarajevu, a da ne govorim ispod nivoa Ismeta G., dobio prednost u odnosu na njega.

Ranije, kada bi se završio dvogodišnji postdiplomski studij, branio bi se magistarski rad i postajao magistar nauke što je bio uslov za doktorat. Sada se može postati i magistar struke, zvanje bez dvogodišnjeg postdiplomskog studija. Ako si magistar menadžerske struke, onda si zvanje stekao nakon jednogodišnje edukacije. Ako si dobio to zvanje na Univerzitetu u Sarajevu, onda imaš dobro znanje iz menadžmenta.

Međutim, uslov ovog konkursa implicira da se to zvanje mora evaluirati od stane Stručnog provjerenstva. Ako se ima diploma koja se u užem smislu ne poklapa sa zahtjevom konkursa, onda se traži evaluacija te diplome i nakon nje se pozitivan rezultat evaluacije prilaže u sklopu prijave na konkurs.

 Uvjerenje o diplomiranju potvrđuje da neko ima diplomu. Uvjerenje ima svoj rok trajanja. Ako je isteklo onda ne vrijedi, međutim u ovom slučaju je sam Ekonomski fakultet potvrdi Ministarstvu, zvaničnim aktom, da diploma postoji. Ako je kandidat dao Uvjerenje koje je isteklo, pa je nakon naknadne provjere sam Ekonomski fakulteta koji je izdao diplomu, potvrdio validnost te diplome, onda priča o Uvjerenje više nema težinu kao argument.

Jedina stvar koja ovdje može imati težinu je nedostatak evaluacije diplome menadžera od strane Stručnog povjerenstva, ali je pitanje da li taj nedostatak stvarno utiče na meritum. Ostalo je forma i nema težinu.

Sve u svemu još jednom se pokazalo da ima puno načina kako smjestiti konkurs svom favoritu. Pa ga u međuvremenu promovirati i kreirati zamršene priče i vesele pjesmice, te tako raju zbuniti i otupiti.

Vršitelj, siguran sam, nije najbolji kandidat, iako se sve radi da se čitava zabava isključivo njemu prilagodi.

Ako uspiju sa njim, imam utisak da će ga to tako teško opteretiti, te će zbog bremena i kičmu morati saviti.