Politika

Dom naroda usvojio Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH

Dom naroda Parlementa Federacije BiH usvojio je Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH. To je jedan od tri energetska zakona u setu kojima se uvode europski standardi i veoma je važan za građane i budućnost cijelog energetskog sektora Federacije BiH.

Tokom rasprave o Prijedlogu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti šef Kluba Bošnjaka Muamer Zukić (SDA) rekao je da je zaključak tog kluba da se zatraži od Vlade FBiH, kao predlagača, da sa dvije korekcije djeluje amandmanski na ovaj tekst zakona, a u vezi članova koji se odnose na Regulatornu komisiju za energiju.

Delegati Aljoša Čampara (NiP) i Irfan Čengić (SDPBiH) problematizirali su način i vrijeme zakazivanje sjednice Kluba Bošnjaka. Čampara je rekao da je sjednica Kluba Bošnjaka trebala biti zakazana nekoliko dana ranije, a ne dva sata prije sjednice. Dodao je da bi bilo mudrije i poslovnički ispravnije da je sam Klub Bošnjaka podnio amandman na tekst zakona. Delegat Sanela Klarić (Naša stranka) je istakla da se ne smije dozvoliti politički utjecaj na rad Regultore komisije koja je nezavisna organizacija.

Prije toga federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u obrazloženju delegatima naveo je da je cilj tog zakona unapređenje strateškog planiranja u sektoru energije, te unapređenje pravnog okvira. U osnovi je stvaranje konkurentnog unutrašnjeg tržišta koje će građanima i kompanijama omogućiti niže cijene, veće standarde usluge, te doprinijeti sigurnosti snabdijevanja i održivosti.