Uvodni sastanak

Eksperti Moneyvala stigli u BiH. Nešić: Izuzetno važno provođenje FATF preporuka

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet) započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će do kraja mjeseca održati niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti. U Sarajevu je danas održan uvodni sastanak koji su otvorili ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić i zamjenik izvršnog sekretara Moneyvala Andrew Lebrun.

Cilj posjete je da predstavnici MONEYVAL razgovaraju sa predstavnicima različitih nivoa vlasti, agencija za provođenje zakona, NVO i privatnog sektora u cilju dobijanja kompletnije slike o stanju u oblastima koje su predmet evaluacije.

Nešić je upoznao prisutne sa mjerama koje su poduzete u proteklom periodu u ovoj oblasti, među kojima je najznačajniji Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH usvojen na Vijeću ministara i upućen u daljju proceduru.

Taj zakon je usklađen s direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti i harmonizuje sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala.

"Želim posebno istaći da su naše aktivnosti i napori usmjerene na otklanjanje prijetnji i rizika koji su kao takvi prepoznati kroz sve relevantne procjene. U prvom redu mislim na prijetnje od organizovanog kriminala i međusobne interakcije korupcije i organizovanog kriminala koja predstavlja jedan od najdominantnijih faktora koji ugrožava razvoj i ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Sa sigurnošću tvrdimo da je Ministarstvo sigurnosti BiH lider u reformskim procesima, ispunjavanju zadataka i unapređenju pravnog okvira u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ispunivši svoje ciljeve i obaveze u smislu usaglašavanja i izrade propisa relevantnih za ovu oblast", kazao je Nešić.

Provođenje FATF preporuka je izuzetno važno jer u suprotnom prijeti opasnost od stavljanja na „sivu listu“ što bi imalo negativan uticaj na kredibilnost Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.