Vijesti

Epilog nevremena u BiH: Oborena stabla i prekidi u napajanju električnom energijom

U toku prethodne noći područje Kantona Sarajevo zahvatilo je nevrijeme u vidu pljuskova praćenih grmljavinom i jakim vjetrom.

Vjetar je oborio stabla u ulicama - Plantaže, Zaima Topčića i u Aleji Bosne Srebrene.

Ekipe KJKP Park rade na sanaciji terena, podaci su iz Izvještaja Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Snažno nevrijeme

I područje Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) je tokom noći zahvatilo snažno nevrijeme, praćeno orkanskim vjetrom koji je rušio stabla.

Padale su suhe grane, pomjerani su crijepovi sa krovova kuća, inventar u ljetnim ugostiteljskim objektima...

Dolazilo je do povremenog nestanka električne energije. 

U Zenici je došlo do pada lima u ulici ABiH, pada stabala na lokalnom putu Ričice-Sviće, oštećenja crijepova na krovovima u naselju Hamida, pada dijelova fasade sa zgrada u strogom centru grada i pomjeranja inventara  u ljetnim ugodtiteljskim objektima, te nastanka štete na visokim zgradama sa otvorenim balkonima, kao i kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Prema prikupljenim informacijama za Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) nevremenom je najviše pogođen Mostar.

Vatrogasci su imali veći broj intervencija koje su uključivale pilanje i uklanjanje oborenih stabala sa cestovne površine kao i sa automobila.

Usljed olujnog nevremena došlo je do prekida napajanja električnom energijom u naseljima - Miljkovići, Polog, Kozice i Međine. Svi kvarovi će biti otklonjeni u toku dana.

Olujni vjetar

Istovremeno, na području grada Konjica uslijed olujnog vjetra došlo je do prekida napajanja električnom energijom u naseljima - Buturović Polje, Parsovići, Ostrožac, Gorani, Lukomir i Lađanica.

Na podrućju Jablanice kišno nevrijeme dovelo do začepljenja cestovnih šahtova, kao i veći angažman vatrogasaca. 

U Prozor-Rami je usljed nevremena došlo do nekoliko intervencija na uklanjanju oborenih stabala i crijepova sa cestovne površine. 

Prema podacima za Srednjo-bosanski kanton (SBK) područje općina - Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf, Novi Travnik, Travnik i Jajce  u noći 18/19. jula pogodilo je olujno nevrijeme koje je prouzročilo veliku materijalnu štetu.

Vjetar je prouzročio štete: na krovovima kuća, poljoprivrednim usjevima i voćnjacima. Usljed čupanja i rušenja stabala putne komunikacije su bile kratkotrajno blokirane.

Materijalna šteta

Sve raspoložive ekipe su odmah izašle na teren. Usljed olujnog vjetra, došlo je i do prekida napajanja električnom energijom u većem broju naselja na području SBK-a.

Na području Livanjskog kantona (Kanton 10) u toku noći jak vjetar prouzročio je materijalnu štetu na području cijelog kantona, gdje je došlo do rušenja stabala drveća na više lokaliteta, kao i nošenje krova sa kuće na putnu komunikaciju Skucani-Vidimlije.

Brzom intervencijom, rašćišćena je putna komunikacija i od 01:00 sati, puštena je u promet.

U Unsko-sanskom kantonu (USK), zbog jakog nevremena koje je u večernjim satima zahvatilo taj kanton, bilo je više prekida u snabdijevanju električnom energijom, a u međuvremenu su svi kvarovi otklonjeni osim kvarova na dalekovodima - u gradu Bihaću dio 10 kV dv Sunce-Žitoprerada, u Cazinu dio 10 kV dv Podgredina, u općini Bosanski Petrovac dio 20 kV dv Krnjeuša.