Vijesti

EU će dijeliti 70 miliona eura energetski siromašnim domaćinstvima, evo kako ih dobiti

Stefano Ellero izjavio je da je EU putem Energetskog paketa podrške osigurala 70 miliona eura za BiH za najugroženija domaćinstva

Šef Kooperacija u Uredu Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Ellero izjavio je danas da je Evropska unija putem Energetskog paketa podrške osigurala 70 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu za najugroženija domaćinstva i dio za unapređenje energetske efikasnosti u kontekstu cjelokupne energetske tranzicije.

"Iznos od 63 miliona eura trebao bi za koji dan da stigne u BiH i u zadnje vrijeme imamo dinamične sastanke sa nadležnim vlastima na nivou entiteta i Brčko Distrikta kako bi se usaglasili najbrži i najefikasniji načini za distribuciju, odnosno utrošak sredstava", naveo je Ellero na skupu u Sarajevu posvećenom implementaciji Energentskog paketa podrške EU prema BiH.

Bosna i Hercegovina će, kako je istaknuto, dobiti 70 miliona eura kroz budžetsku podršku, sa planiranom distribucijom u tri komponente. Prva je pomoć ugroženim porodicama u suočavanju sa posljedicama visokih cijena, uključujući i rast cijena energenata, sa izdvojenih 50 miliona eura, druga komponenta je podrška domaćinstvima u poboljšanju energetske efikasnosti, sa izdvojenih deset miliona eura i treća komponenta se odnosi na podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u poboljšanju energetske efikasnosti za što će biti dostupno deset miliona eura.

Pomoćnik ministra finansija i trezora BiH Sehija Mujkanović rekla je da je da je Ministarstvo finansija i trezora jedna od institucija koja učestvuje u implementaciji sa nivoa BiH, a tu je i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Uloga Ministarstva je bliska saradnja sa Evropskom komisijom i prihvat sredstava koja će biti uplaćena za korisnike u BiH", navela je Mujkanović

Pojasnila je da će sredstva biti upućena prema entitetskim ministarstvima, kako bi došla do krajnjih korisnika. Mujkanović je dodala da će isplata biti izvršena u dvije tranše, prva u iznosu od 63 miliona eura u narednih sedam do deset dana, a druga tranša u iznosu od sedam miliona eura tokom naredne godine.

Adnan Tatar iz Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije je rekao da će sredstva energetske podrške iz EU koja će biti usmjerena prema domaćinstvima te mikro, malim i srednjim poduzećima za mjere energetske efikasnosti, biti distribuirana putem javnih poziva.

Kada je riječ o prvoj komponenti, trebalo bi biti obuhvaćeno minimalno 109.000 energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH. Napomenuo je da su planirali da taj broj bude nešto veći i obuhvati najosjetljivije kategorije stanovništva, te da će ovu komponentu realizirati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

"Što se tiče energetske efikasnosti, mjere tri i četiri Akcionog plana, Fond za zaštitu okoliša FBiH će implementirati ova dva programa, a Vlada Federacije BiH će na osnovu prijedloga Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojiti programe utroška sa kriterijima i dostaviti iz Fondu na implementaciju. Fond i ministarstva zajedno sa cijelom Vladom radili su predano i pripremljeni su javni pozivi i druge aktivnosti na čemu smo zahvalni Evropskoj komisiji na podršci", dodao je Tatar.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vladimir Makarić rekao je da je za ovaj značajan instrument podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva predviđeno oko 32,3 miliona KM, te dodao da je Vlada RS usvojila odluku o načinu raspodjele tih bespovratnih sredstava.

Makarić je rekao da bi na osnovu uslova koje je postavio donator, oko 60.000 potencijalno energetski siromašnih potrošača po raznim kategorijama u RS trebalo da dobije oko 537 KM, te napomenuo da će se konačan broj i iznos znati kada budu formirani konačni spiskovi.

Pomoćnik direktora za upravljanje projektima i međunarodnu saradnju u Fondu za zaštitu životne sredine RS Zoran Lukač rekao je da će ovaj fond vršiti implementaciju vezano za komponentu energetske efikasnosti stambenih objekata te za podršku energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća.

Prema njegovim riječima, procedure su jasno definisane, a procjena je da bi se u smislu energetske efikasnosti moglo obnoviti 1.320 stambenih objekata u RS. Grant sredstva iznose do 5.000 KM, s tim da je riječ o 50 posto od ukupne vrijednosti projekta vezanog za energetsku efikasnost objekta.

Lukač je naveo da bi podrškom energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća trebalo da se pored obnove spoljnog omotača objekata, unaprijede i sistemi grijanja i hlađenja, kao i mjere efikasnosti u samom procesu proizvodnje i to 132 objekta. Dodao je da je limit grant sredstava do 50.000 KM, te dodao da krajnji korisnik, mikro, mala i srednja preduzeća bi trebalo da obezbijede isti sumu novca koju dobiju.

Gradonačelnik Brčko Distrikta Zijad Nišić je rekao da su kriteriji za raspodjelu sredstava slični kao i u RS i da obuhvaćeno je 12.500 potencijalnih korisnika. Napomenuo je Brčko Distrikt ima zakone koji su prilagođeni energetskoj tranziciji.

"Zahvalni smo EU što je prepoznala socioekonomski problem koji je akceleriran i sa udarom inflacije. Mi smo ovom diobom dobili 500.000 eura i nismo ravnopravno zastupljeni u distribuciji sredstava", rekao je Nišić.