Zajednička izjava

EU, OHR-a, OSCE-a, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD: Pozivamo vlasti u BiH da djeluju kako bi spriječili kolaps javnog RTV sistema

Delegacija EU, OHR, OSCE, te Ambasade SAD i Ujedinjenog Kraljevstva uputile su zajedničko saopćenje vazano za stanje u BHRT.

Prenosimo ga u cijelosti:

Pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja preduzmu mjere kako bi spriječile kolaps javnog RTV sistema.

Javni RTV sistem bi trebao da ima ključnu ulogu u očuvanju demokratskih principa, informisanju građana i promovisanju slobode informacija. Međutim, zbog višegodišnjeg političkog uplitanja i lošeg upravljanja, javni RTV sistem je doveden na rub nelikvidnosti, što ugrožava realizaciju njegove funkcije u službi javnog interesa i predstavlja ozbiljnu prijetnju medijskom pluralizmu i demokratskom dijalogu.

Nesprovođenje Zakona o javnom RTV sistemu BiH omogućilo je političkim pritiscima te stranačkim i etnonacionalističkim agendama da ugroze uređivačku nezavisnost javnog RTV sistema i naruše povjerenje u njegovu sposobnost da pruža nepristrasne i objektivne informacije.

Pronalaženje održivog modela za finansiranje javnog RTV sistema predstavlja ključan prioritet na evropskom putu, dio je relevantnih obaveza koje je BiH preuzela kao država članica OSCE-a, ali je i jedan od preduslova za integraciju i funkcionisanje sistema kao cjeline i kao takav zahtijeva hitno rješavanje. Paralelno s tim, vlasti u BiH treba da podrže napore za osposobljavanje javnog RTV sistema da odgovori potrebama modernog digitalnog okruženja. Pravilno funkcionisanje javnog RTV sistema nije samo stvar slobode medija, već i pokazatelj posvećenosti Bosne i Hercegovine demokratskim vrijednostima i vladavini prava.