prva faza

EU priprema paket pomoći Egiptu vrijedan milijardu eura

Evropska unija (EU) osigurat će milijardu eura podrške za pomoć egipatskoj ekonomiji.

Vijeće EU je saopćilo da je prihvaćena makrofinansijska pomoć koja je pripremljena za Egipat.

U saopćenju je istaknuto da će zemlji odmah biti pružena milijarda eura podrške za stabilizaciju egipatske ekonomije.

Podsjećajući da su se finansijska situacija i potrebe Egipta u posljednje vrijeme pogoršale, u saopćenju se navodi da je prva faza bila milijarda eura finansijske pomoći, a da će u drugoj fazi biti osigurano još četiri milijarde eura za period 2024-2027.

U saopćenju se navodi da će finansijska podrška biti data u vidu jednokratnog zajma, a da će to biti obezbijeđeno pod uslovom da Egipat nastavi da preduzima konkretne korake u oblastima kao što su demokratija, vladavina prava i ljudska prava.

Komisija EU-a je prošlog mjeseca pripremila prijedlog operacije finansijske pomoći Egiptu u vrijednosti od pet milijardi eura.

Nakon ove faze, odluka o pomoći će stupiti na snagu nakon objavljivanja u Službenom listu EU.