vijeće EU potvrdilo

EU usvojila Zakon o umjetnoj inteligenciji. Prvi takav u svijetu

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će prvi sastanak 18. jula o potencijalnim prijetnjama vještačke inteligencije međunarodnom miru

Vijeće Evropske unije u utorak je potvrdilo Akt o umjetnoj inteligenciji, prvi takav zakon u svijetu koji može postaviti globalni standard za regulaciju umjetne inteligencije.

Cilj novog zakona je poticanje razvoja i prihvaćanja sigurnih i pouzdanih sustava umjetne inteligencije na jedinstvenom tržištu EU.

Istodobno, cilj mu je osigurati poštovanje temeljnih prava građana EU i potaknuti ulaganja i inovacije na području umjetne inteligencije u Evropi.

Zakon o umjetnoj inteligenciji primjenjuje se samo na područja koja pokriva zakonodavstvo EU i predviđa izuzeća poput sistema koji se koriste isključivo u vojne i odbrambene svrhe te u istraživačke svrhe.

Zakon slijedi pristup “temeljen na riziku”, što znači da su pravila stroža što je veći rizik od nanošenja štete društvu.

“Ovaj zakon, prvi takve vrste u svijetu, prekretnica je za EU, a odnosi se na globalne tehnološke izazove koji stavaraju prilike za naša društva i gospodarstva”, rekao je belgijski državni sekretar za digitalizaciju Mathieu Michel.

Odluka Vijeća uslijedila je nakon što je isti zakon 13. marta izglasan u Evropskom parlamentu.

Novi zakon trebao bi u sljedećih nekoliko dana biti objavljen u Službenom listu EU, a stupa na snagu 20 nakon objave. Uredba će se početi primjenjivati dvije godine nakon stupanja na snagu, uz neke iznimke za određene odredbe zakona.

Novi zakon razlikuje četiri vste umjetne intelegencije u skladu s rizikom koje sa sobom nose. Sistemi umjetne inteligencije s vrlo ograničenim rizikom, poput videoigrica ili filtera za spam morat će zadovoljavati samo blage propise transparentnosti, dok će visokorizični sistemi umjetne intelgencije morati morati ispunjavati niz zahtjeva i obveza kako bi bili odobreni na tržištu EU.

Zakon zabranjuje sisteme umjetne inteligencije koje pojedince društveno vrednuju i razvrstavaju u određene kategorije - po rodu, rodnom identitetu, rasi, etničkom podrijetlu, migracijskom statusu, državljanstvu, političkom uvjerenju, seksualnoj orijentaciji, vjeroispovijesti i slično.

Pod umjetnom inteligencijom neprihvatljivog rizika smatraju se pohranjivanje fotografija prikaza lica s interneta ili snimaka CCTV-a, snimaka prepoznavanje emocija na radnom mjestu i u školama, društveno bodovanje, prediktivno policijsko djelovanje isključivo na profiliranju osobe. Građani će moći podnositi pritužbe na sistem AI-ja koji ugrožavaju njihova prava.

Kako bi se osigurala ispravna provedba novog zakona predviđa se uspostava nekoliko tijela poput ureda za umjetnu inteligenciju unutar Komisije, znanstvenog panela neovisnih stručnjaka za potporu provedbenim aktivnostima i drugih.