usvojena odluka

Evo koliko će iznositi mjesečna naknada za porodice s troje ili više djece na području Općine Centar

Usvojena je historijska Odluka za višečlane porodice Općine Centar Sarajevo, sapoćili su iz organizacije Porodice tri plus.

"Sjajne vijesti za porodice s troje ili više djece iz Općine Centar. Odlukom Općinskog vijeća Općine Centar od sada sve porodice s troje ili više djece uživat će mjesečnu novčanu naknadu.

Naknada će iznositi mjesečno 45 KM po djetetu a trajanje naknade je do navršene 18.godine odnosno do 27. godine tokom redovnog studiranja.

To će godišnje iznositi: Za troje djece - 1500 KM, za četvero djece - 2000KM , za petero - 2500KM itd.

Ovom Odlukom Općinskog Vijeća, Općina Centar kao lokalna zajednica ukazat će do sada najveću podršku od svih lokalnih zajednica u BiH.

Obradovani smo usvajanjem naše inicijative, jer sada ovaj pozitivan primjer kao Udruženje možemo širiti na sve općine u FBiH da usvoje ovu pronatalitetnu mjeru", saopćili su iz Porodice tri plus.