ublažavanje krize

Evropska unija će pružiti milijardu eura hitne kratkoročne makrofinansijske pomoći Egiptu

Evropska unija će pružiti jednu milijardu eura hitne kratkoročne makrofinansijske pomoći Egiptu kako bi pomogla stabilizaciju njegove ekonomije, saopćeno je danas iz Vijeća Evropske unije.

Pomoć je namijenjena rješavanju pogoršane makrofiskalne situacije i finansijskih potreba zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci, posebno nakon izbijanja rata u Gazi, napada Huta u Crvenom moru i posljedica ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine.

Kratkoročna pomoć od milijardu eura dio je paketa od dva prijedloga za pružanje makrofinansijske pomoći Egiptu. Drugi dio operacije, koji još nije usvojen, obezbijedio bi četiri milijarde eura u periodu 2024-2027.

Ukupna makrofinansijska pomoć prati obnovljeni program podrške zaključen sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), u iznosu do osam milijardi eura, koji će biti stavljen na raspolaganje pod uslovom da se ispuni nekoliko uslova.

Makrofinansijska pomoć će se pružati u obliku kredita koji će biti dostupni u jednoj rati. Preduslov za dodelu pomoći je da Egipat nastavi da preduzima konkretne i kredibilne korake ka poštovanju djelotvornih demokratskih mehanizama (uključujući višestranački parlamentarni sistem) i vladavine prava i garantovanje poštovanja ljudskih prava.