Dom naroda potvrdio

FBiH dobila registar pedofila. Ministar sretan: Drago mi je da je će Zakon ugledati svjetlo dana

Federalni ministar pravde Vedran Škobić pohvalio je što je Federacija BiH nakon dugo vremena dobila registar pedofila odnosno osoba pravosnažno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

To je omogućeno na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj su delegati usvojili Zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama" Federacije BiH.

"Zbog čega se toliko dugo čekalo na donošenje ovog Zakona zaista ne znam. Zato bih izrazio zadovoljstvo što su Zakon u proceduru uputili poslanici Lana Prlić i Aner Žuljević, dok ga je danas u Domu naroda delegirala Jelena Pekić. Njihova je ideja bila odlična i drago mi je što će zakon ugledati svjetlo dana", kazao je Škobić.

Ističe da će se na osnovu pravilnika koje će donijeti Federalno ministarstvo pravde urediti način funkcioniranja i vođenja tog registra.

Na taj način nastojat će se zaštiti djeca na području Federacije BiH tako da će sve institucije koje rade sa djecom, škole, vrtići i druge biti u obavezi da prilikom zapošljavanja ljudi upute dopis nadležnom ministarstvu unutarnjih poslova kako bi provjerili da li se taj kandidat nalazi u registru.

"Federalno ministarstvo pravde uključeno je bilo u izradu zakona, te smo pomogli sa nomotehničke strane i zadovoljavanja pravnih standarda i ustavnih načela. Mislim da nije trebalo biti zadrške u tom dijelu i čudi me da do sada nije prepoznata važnost postojanja registra pedofila. Ali evo sada kada je Zakon tu pomoći će da zaštitimo našu djecu i preventivno djelujemo da ne bi došlo do izvršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala i da se počinioci tih djela nađu u školama, vrtićima i sličnim ustanovama", rekao je Škobić.

Registar će, napominje, pomoći u tom preventivnom djelovanju i zadatak Federalnog ministarstva pravde je da u sklopu svojih nadležnosti preciznije odredi način rada organa koji će voditi registar.

"Mi smo tu da sagledamo ustavni okvir cijele te priče, kao i da stvorimo okvir za međukantonalnu saradnju i razmjenu podataka kako bi zakon imao smisla i efekat na cijelu Federaciju, a što nužno uključuje i aktivnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova", poručio je Škobić.

Važna odredba Zakona je da su podaci, koji se čuvaju u registru trajni što znači da se nikada neće brisati kada je u pitanju ova evidencija.

"U registar pedofila upisivat će se osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela: silovanje, spolni odnošaj s nemoćnom osobom, spolni odnošaj zloupotrebom položaja, prinuda na spolni odnošaj, spolni odnošaj s djetetom, bludne radnje, zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, organizirana trgovina ljudima, iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, upoznavanje djeteta s pornografijom i rodoskrvnuće", zaključio je u izjavi za Fenu federalni ministar pravde Vedran Škobić.