redovna sjednica

FERK izdao nekoliko dopunjenih i izmijenjenih dozvola za rad

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancija porijekla električne energije Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin, FERK je donio zaključak kojim se predmetni postupak obustavlja zbog odustanka podnositelja, saopćeno je iz te regulatorne komisije.

Za društva „AREX” d.o.o. Gradačac i d.o.o. „BAREL“ Cazin donesena su rješenja kojima se izdaju izmijenjene i dopunjene dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Na sjednici su također doneseni zaključci kojima se odbacuju podneseni zahtjevi Autohladnjak-Gabeljić“ d.o.o. Sarajevo, za pet proizvodnih objekata i SRC „Gabeljić“ d.o.o. Sarajevo, za dva proizvodna objekta zbog nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka. Osim toga, zbog odustanka podnositelja zahtjeva COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude obustavljen je postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije.

Po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača FERK je donio rješenja za: Markeli d.o.o., iz Širokog Brijega, „H&HMT“ d.o.o. Tešanj, „Autohladnjak-Gabeljić“ d.o.o. Sarajevo za pet solarnih fotonaponskih elektrana, „Conra“ d.o.o. iz Tešnja, SRC „Gabeljić“ d.o.o. Sarajevo za dvije solarne fotonaponske elektrane, SD „ASEA“ vlasnika Sinanovića Safeta iz Zavidovića i COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude za tri solarne fotonaponske elektrane.

Na sjednici su donesena i dva zaključka o ispravci rješenja po prijedlogu zahtjeva za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača za podnositelje zahtjeva „VITA SOL“ i „BOSŠUMČAJ“ d.o.o. Sarajevo.

U postupak opće rasprave upućen je Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva ZIBLIN & CO d.o.o. Ljubuški.

Nacrt i obavijest za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresirane osobe svoje pisane komentare na nacrt dozvole mogu dostaviti do 27. decembra ove godine do 12 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektroničku adresu [email protected].

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća, FERK je na sjednici donio pet rješenja i osam zaključaka.

Na današnjoj sjednici je donesena i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za 2024. godinu za imatelje dozvola koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti, te rješenja o regulatornim naknadama za 2024. godinu za postojeće imatelje dozvola za obavljanje proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalirane snage do uključivo 1 MW i Rješenje o regulatornoj naknadi za Operatora za OIEiEK, saopćeno je iz FERK-a.