podrška vlade SAD

Grad Bihać i Općina Žepče pristupili USAID-ovom projektu elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) predstavila je danas u Sarajevu sistem izdavanja e-dozvola u oblasti građenja, koji je nasto uz podršku Vlade SAD-a putem USAID-ovog projekta E-uprave.

USAID je ujedno potpisivanjem memoranduma ozvaničio početak novih partnerstava s Gradom Bihaćem i Općinom Žepče kako bi mogli pilotirati sistem koji će poboljšati efikasnost i transparentnost izdavanja dozvola u oblasti građenja jer će se cijeli proces, od podnošenja prijava do odobravanja, odvijati online.

Gradu Bihaću i Općini Žepče ovaj program će, kako je rekla direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb, pomoći sa izdavanjem e-dozvola u oblasti građenja. Oni će se pridružiti općinama Centar i Tešanj koje su već dio programa, tako da će taj projekt zajedno pilotirati u svojim općinama.

"USAID je kroz svoj program E-uprave radio već neko vrijeme na izdavanju e-dozvola u oblasti građenja. Smatramo da je to prekretica u oblasti građenja jer se radi o daleko efikasnijem sistemu gdje će sve, od predaje zahtjeva pa do njegovog odobravanja, teći elektronskim putem. Ovaj sistem štedi vrijeme građana zahvaljujući sistemu e-dozvola i donosi benefite građanima i kompanijama. Vrijeme koje uštedimo sada možemo posvetiti novim projektima, a novi projekti znače ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta", istakla je Chubb.

Navela je da je za uspješan rad u sistemu izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja potrebno imati ažurirane i moderne zakone, te pohvalila Zeničko-dobojski i Unskosanski kanton koji su već usvojili zakonske okvire neophodne za izdavanje elektronskih dozvola.

"Dva su koraka trenutno pred nama, prvi je modernizacija zakonodavstva na državnom nivou i pozivam institucije na državnom nivou da to učine što prije i da digitalni potpis učine dostupnim i povoljnim za građane. Druga stvar na koju želim skrenuti pažnju jeste da Parlament Federacije BiH konačno usvoji novi zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta jer na taj način ćemo moći početi sa pilotiranjem novih projekata u novim općinama", dodala je Chubb.

Iz perspektive jedne lokalne zajednice, kako je rekao gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, koja se svakodnevno bavi izdavanjem različitih dozvola, posebno u oblasti građanja, učešće u ovakvom projekketu je izuzetno važno.

"Za nas je to mogućnost da na neki način ubrzamo proces za koji su svi građani svjesni da u najboljim slučajevima traju nekoliko meseci, a u onim najgorim čak nekoliko godina. Siguran sam da će kroz projekat e-dozvole ti procesi biti značajno ubrzani", rekao je Sedić.

Načelnik Općine Žepče Mato Zovko također je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo što je ova lokalna zajednica uključena u projekt E-uprave, odnosno elektronskog izdavanja građevinskih dozvola.

"Općina Žepče je u posljednjih dvadeset godina uspješno provela brojne projekte, a cilj ovoga je da mi skratimo i olakšamo postupak prije svega svim našim građanima, a onda i poduzetnicima, da im uštedimo vrijeme i novac", rekao je Zovko, te dodao da svaki dobro i profesionalno odrađeni projket, otvara vrata za neki naredni.