'Mogućnost za sve'

Hadžić: Značajan broj aplikacija za zapošljavanje i samozapošljavanje iz BPK Goražde

Programi objavljeni prošlog mjeseca

Sa područja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde upućen je značajan broj aplikacija za programe Zavoda za zapošljavanje FBiH koji su objavljeni prošlog mjeseca, potvrdila je šefica Odjeljenja za aktivnu politiku zapošljavanja Službe za zapošljavanje BPK Senija Hadžić.

Ona je podsjetila da je kroz programe sufinansiranja zapošljavanja te samozapošljavanja, poslodavcima i nezaposlenim osobama na raspolaganju bilo 12 mjera od kojih osam za zapošljavanje i četiri za samozapošljavanje.

"U toku ovog mjeseca počeli smo sa izradom ugovora za zapošljavanje za poslodavce, ali i nezaposlene osobe koje su aplicirale za samozapošljavanje. Poprilično je bio dobar odziv a rezervisana su sredstva u iznosu od oko 900.000 KM za zapošljavanje i oko 230.000 KM za samozapošljavanje, gdje su pristigle 24 aplikacije. Iskreno se nadamo da će sve ovo što je rezervisano biti i ugovoreno do kraja mjeseca do kada očekujemo dostavljanje dokumentacije poslodavaca i nezaposlenih osoba", kazala je Hadžić.

Ona je podsjetila da su mjere iste kao i prošle godine, s tim da su iznosi povećani po 100 KM po svakoj mjeri i za zapošljavanje i samozapošljavanje. Pored federalnog aktuelni su i programi kantonalne Službe za zapošljavanje koja je objavila tri javna poziva za zapošljavanje "Mogućnost za sve", "Stručno osposobljavanje za VSS" i "Prekvalifikacija, dokvalifikacija i obuka za nezaposlene" koji žele da se prekvalifikuju i steknu dodatne vještine.

"Kroz program "Mogućnost za sve" 48 osoba dobilo je priliku da se zaposli i taj program je zatvoren dok su program stručnog osposobljavanja i dokvalifikacije još otvoreni do utroška sredstva. Za stručno osposobljavanje odobrena su sredstva za 10 osoba sa VSS da steknu prvo radno iskustvo, a za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i obuku za šest osoba. Pozivamo nezaposlene da dođu u službu i informišu se kod naših savjetodavaca, primjerice možda neko sa evidencije ko ima NK potrebna mu je kvalifikacija i on ima priliku da aplicira i stekne zvanje i da bude konkurentniji na tržištu rada2, precizirala je Hadžić.

Ona je napomenula da su programi doprinijeli da se i broj nezaposlenih u BPK Goražde smanjuje.

"Zaključno sa martom imamo 2. 636 osoba na evidenciji što je manje u odnosu na prethodni mjesec i vjerovatno su na to uticali programi. Uvijek imamo situaciju da poslodavci traže radnike, nezaposleni traže posao, a u suštini mi smo zadovoljni. Istina je i da ima poslodavaca koji ne mogu da nađu radnu snagu koja im je potrebna", istakla je Hadžić.

Podsjetila je da je od 15. aprila objavljen javni poziv za program "Služba u saradnji sa poslodavcima" namijenjen poslodavcima koji mogu dobiti subvenciju od 650 KM mjesečno na period od 12 mjeseci i pronaći radnika sa evidencije.

"Takođe aktuelan je i program "Druga prilika" tako da nezaposleni koji nisu uspjeli aplicirati online za samozapošljavanje to mogu učiniti sada. Za samo tri dana imamo 20 prijava i pozivamo sve ostale zainteresovane da se prijave, a tražit ćemo dodatna sredstva od federalnog Zavoda ukoliko bude potrebno", kazala je šefica Odjeljenja za aktivnu politiku zapošljavanja Službe za zapošljavanje BPK Goražde.