bio šef gradilišta

Hadžiću godina zatvora i obaveza plaćanja doživotne rente supruzi preminulog radnika

Nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivnje, Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim Sedina Hadžića, zbog teškog krivičnog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom - nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, potvrđeno je Feni u Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Hadžić je pravosnažnom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Osuđen je zbog toga što je kao direktor pravnog lica Hadžić gradnja d.o.o. Sarajevo te kao rukovodilac gradilišta na jednoj privatnoj kući u općini Novi Grad postupio protivno propisima i općepriznatim tehničkim pravilima čime je prouzrokovana smrt jedne osobe.

Istovremeno, Kantonalni sud je na prijedlog Tužilaštva KS optuženom Hadžiću izrekao sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja poslova šefa gradilišta u trajanju od pet godina od pravomoćnosti presude te na ime imovinskopravnog zahtjeva optuženog obvezao da supruzi preminulog radnika od dana pravomoćnosti presude isplaćuje mjesečno određen iznos u obliku doživotne rente u njenu korist.