gradski odbor

HDZ Tuzla: Nema hrabrosti vladajuće strukture predvođene SDP-om da se počne uređenje funkcioniranja mjesne samouprave

Gradski odbor HDZ BiH Tuzla daje punu potporu nastojanju političkih predstavnika i nevladinih organizacija koje aktualiziraju problem načina izbora, nefunkcioniranja i neuvažavanja Savjeta mjesnih zajednica u Tuzli kao i upozorenja na ogromnu zanemarenost razvoja prigradskih područja, navodi se u saopćenju HDZ Tuzla.

"Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnik HDZ BiH je glasao "za" (10 vijećnika glasalo) inicijativu da se u Tuzli konačno krene uređivati proces izbora i boljeg funkcioniranja mjesnih zajednica.

Nažalost, ponovno nije bilo dovoljno hrabrosti vladajuće strukture predvođene SDP i nezavisnih vijećnika da se započne sa uređenjem funkcioniranja mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH kako je to uređeno u većini drugih gradova i općina.

HDZ BiH je u više navrata upozoravao na izvan statutarno ponašanje gradskih vlasti kod načina izbora i imenovanja članova Savjeta mjesnih zajednica koje bi trebale imati puno značajniju ulogu u gradskoj politici.

Nažalost, uvijek se na takva upozorenja gledalo kao svojevrsni udar na vladajuće strukture i pokušalo tako važno pitanje svesti na priču o „podjeli grada“ i slično.

Zbog činjenice da je za svaki grad pa tako i za Tuzlu od iznimne važnosti jačanje uloge Mjesne zajednice u kreiranju gradske politike, HDZ BiH će i dalje insistirati kroz Gradsko vijeće da se konačno dogode statutarni izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica", navodi se u saopćenju.