Ima i za

Hoće li ministar Staša Košarac ovu godinu živjeti u hotelu: Nabavka usluga smještaja i restorana teška 162.000 KM

I ugostiteljske usluge se odnose na zemlju i inozemstvu, s tim da su ovim javnim pozivom obuhvaćene i trgovine na malo

Ministarstva i druge državne i entitetske institucije u Bosni i Hercegovini veoma su ažurne kada treba raspisati neki javni poziv ili oglas za nabavku koja se tiče ličnog komoditeta i luksuza funkcionera, dok su znatno sporiji i i neažurni kada treba donijeti neki akt za opće ili dobro građana. 

Poznato je da prvih 15 dana januara svake godine političari uglavnom praznuju ili odmaraju od praznika.

To pravilo naročito važi za one zvaničnike iz entiteta Republika Srpska koji se na radnim mjestima  u Sarajevu znaju „ukazati“ tek oko 20. januara.

No, da sve može čekati, ali ne i nabavka usluga za smještaje u hotelima u zemlji i u inozemstvu ili one u ugostiteljskim objektima, pokazuju planovi tih nabavki u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na čelu s SNSD-ovim Stašom Košarcem. 

Šta o našem trošku kupuju u trgovinama na malo?

On je već prvih dana januara potpisao javni poziv za nabavku hotelskog smještaja u iznosu  od 137.000 KM te za nabavku ugostiteljskih usluga, odnosno „iće i piće“ o trošku države za 25.000 KM.

Košarac je tako predvidio da će u ovoj godini Ministarstvu na čijem je čelu trebati 162.000 KM samo za smještaj u hotelima  i čašćavanje po ugostiteljskim objektima.

Hoteli u inozemstvu inkasirat će od MVTEO minimalno 80.000 KM u ovoj godini, a oni u BiH 55.000 KM.

Faksimil plana nabavki

I ugostiteljske usluge se odnose na zemlju i inozemstvu, s tim da su s ovim javnim pozivom obuhvaćene i trgovine na malo.

I dok se usluge hotelskog smještaja i ugostiteljskih objekata na račun poreskih obveznika redovno „pravdaju“  službenim putovanjima i troškovima reprezentacije, šta se i kome kupuje u trgovinama na malo i kako Ministarstvo pravda tako nastale troškove, nije poznato. 

Česta i duga putovanja 

Za sada nije poznato na koje će sve destinacije Košarac putovati, ali visina predviđenih troškova hotelskog smještaja koji će biti plaćen iz budžeta govori nam da će putovanja biti česta i da će ih biti tokom cijele godine.

Kad se ovim troškovima za hotelski smještaj i za kafane dodaju i oni za putovanje, iznos će biti i veći.

Istovremeno , MVTO je raspisao i poziv za usluge stručnog obrazovanja, ali tu su bili mnogo štedljiviji, pa su poziv raspisali na iznos od 4.000 KM.

Svakako treba dodati da je Košarac jedan od zvaničnika SNSD-a koji često javno prijeti BiH i njenom opstanku, a s druge strane, kako se vidi iz ovog samo djelića njegovih troškova, uživa sve blagodeti državne pozicije koju nikada ne bi imao da nema države Bosne i Hercegovine.