Vijeće ministara

Imenovani novi članovi Pregovaračkog tima za mirno rješavanje investicijskih sporova

Na prijedlog Pravobraniteljstva BiH, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stalnog tima za pregovore u postupku mirnog rješavanja međunarodnih investicijskih sporova, s ciljem osiguranja funkcionalnog rada ovog tijela, nakon odlaska u penziju dva od četiri ranije imenovana člana.

Izmjenama Odluke u ovaj tim su imenovani pravobraniteljica Jelena Cvijetić uime Pravobraniteljstva BiH i Ivona Jukić uime Ministarstva pravde BiH, koji će zamijeniti ranijeg pravobranitelja Mariofila Ljubića i Nikolu Sladoju iz Ministarstva pravde, kojima je prestao radni odnos u ovim institucijama zbog odlaska u penziju.

Imenovanjem nedostajućih članova želi se osigurati pravodobno, koordinirano i učinkovito djelovanje na zaštiti interesa Bosne i Hercegovine u postupku mirnog rješavanja međunarodnih investicijskih sporova pokrenutih protiv BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.