Vijesti

Inspekcija upala na UNSA-u: Češljaju Sebijinu dokumentaciju

analizira diplomu Sebije Izetbegović sebija izetbegović unsa u pozadini

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dva dana nakon nadzora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, danas su ušli na Univerzitet u Sarajevu, saznaje Raport. Inspektori i danas postupaju po prijavi za poništenje doktorske diplome direktorice KCUS-a.

Postidplomski studij u vrijeme kada je Sebija Izetbegović studirala imao je četiri semestra. U trećem semestru se predlagao naziv teme za magistarski rad. Obaveza kandidata, da bi završio postdiplomski studij, je da odbrani projekt koji je prijavio sa temom. Nakon toga, slijedio je završetak magistarske disertacije i stjecanje zvanje magistra nauka.

Doktorski ispit

Time se, zatim, stjecalo pravo na prijavu projekta doktorske disertacije, odbrane projekta, pristupa njegovoj izradi i odbrani doktora.

Do kraja 1999. godine na snazi je bio zakon koji je predviđao da se doktorski rad može odbraniti bez magisterija, odnosno sa specijalizacijom. Ali, bio je jasno propisan način da kandidat, s obzirom na to da nije imao položene ispite na postdiplomskom studiju, polaže usmeni doktorski ispit.

Formular Sebije Izetbegović

O tome komisija sačinjava zapisnik i i izvještaj temeljem kojeg dekan fakulteta izdaje uvjerenje o položenom usmenom doktorskom ispitu sa kojim kandidat može prijaviti temu doktorske disertacije.

Sebiji Izetbegović je upis na magistarski studij proglašen ništavnim, a nije poznato je li ona polagala usmeni doktorski ispit. Upravo to inspektori danas provjeravaju u UNSA-i.

Šta će naći inspektori

Prema informacijama Raporta, u formularu sa podacima za obrazovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske sdisertacije, navodi se da je Sebija Izetbegović završila Medicinski fakultet 1989. godine i da je magistar-specijalista iz oblasti medicinskih nauka.

Ovaj formular potpisala je Sebija Izetbegović, a na njemu se navodi kako je predložila kopiju diplome završenog studija i kopiju magistarske-specijalističke diplome.

Kako je magisterij Sebije Izetbegović praktično poništen, njena doktorska diploma sada ovisi o tome hoće li inspektori na UNSA-i pronaći dokaze o tome da je položila usmeni doktorski ispit.