Prema podacima CIK-a

Istraga protiv Hadžibajrića zbog izbornih prevara počela mjesecima prije njegovog hapšenja

Iz FUP-a su saopćili da NLB sumnjiče da je uz prijavu za ovjeru političke stranke za učešće na općim izborima 2018. godine, dostavila neistinite obrasce CIK-a

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je još u februaru ove godine tražilo od Centralne izborne komisije BiH informacije o prijavi političke stranke Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) za opće izbore 2018.godine, saznaje Raport iz odgovora na upit koji smo uputili CIK-u u vezi s informacijom Federalne uprave policije da je Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu dostavljen izvještaj o ovom predmetu.

Podsjećamo iz FUP-a su saopćili da NLB sumnjiče da je uz prijavu za ovjeru političke stranke za učešće na općim izborima 2018. godine, dostavila neistinite obrasce CIK-a za prikupljanje potpisa podrške za prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata, za organe vlasti Parlament BiH i predsjednik RS.

CIK je uočio nepravilnosti i tražio njihovo otklanjanje

U to vrijeme na čelu te stranke bio je Ibrahim Hadžibajrić, bivši načelnik Općine Stari Grad koji je nakon hapšenja u maju ove godine, trenutno u pritvoru i sumnjiči se za teška krivična djela zloupotrebe i ovlasti.

Odgovor iz CIKBiH pokazuje da je istraga o navodnoj izbornoj prevari protiv Hadžibajrića počela nekoliko mjeseci prije nego što je on uhapšen zbog sumnji u druga krivična djela.

I, dok skoro svakodnevno "ispliva" neki novi, navodni Hadzibajrićev "grijeh", Raport je u CIK-u BiH pitao, da li su uoči Općih izbora 2018. godine uočene nepravilnosti kod Nezavisne bosanskohercegovačke liste koje se navode u saopćenju FUP-a, te da li je CIKBiH u to vrijeme poduzimao neke aktivnosti u vezi s tim.

Iz CIK-a su za Raport odgovorili:

“Uvidom u predmet političke stranke Nezavisna bosanskohercegovačka lista, utvrđeno je da je ova politička stranka imala nedostatke u prijavi za učešće na Općim izborima 2018. godine odnosno, nije dostavila dovoljan broj validnih potpisa podrške za Predstavnički dom PS BiH (149 nevalidnih potpisa podrške) te za Predsjednika i potpredsjednika RS (487 nevalidnih potpisa podrške). Centralna izborna komisija BIH je postupila u skladu sa Izbornim zakonom BiH i o navedenom uputila obavještanje da politička stranka otkloni navedene nedostatke i dostavi dovoljan broj validnih potpisa podrške, što je navedena politička stranka i učinila u zakonom predviđenom roku”, kažu iz CIK-a za Raport.

Zašto se čekalo pet godina

Dalje, iz Centralne izborne komisije BiH su naveli da su im informacije iz policijskih i pravosudnih organa o NBL-u tražene još početkom ove godine, a čijim zahtjevima je CIK udovoljio.

“Po zahtjevu za dostavu informacije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo od 10.02.2023. godine dostavljen im je odgovor koji se odnosi na prijavu za ovjeru navedenog političkog subjekta za učešće na Općim izborima 2018. godine. Zatim je Centralna izborna komisija BiH dana 07.03.2023. godine zaprimila Naredbu Kantonalnog suda Sarajevo o privremenom oduzimanju originalne dokumentacije, te je Federalna uprava policije Sarajevo dana 17.03.2023. godine preuzela u prostorijama Centralne izborne komisije BiH traženu originalnu dokumentaciju”, odgovorili su iz CIK-a Raportu.

Inače, FUP je soapćio da su njihovi službenici zadokomentovali veliki broj slučajeva građana/birača za koje postoji sumnja da se radi o krivotvorenju njihovih ličnih potpisa, kao i zloupotrebi njihovih ličnih podataka, poput imena i prezimena, matičnih brojeva i brojeva lične karte, a sve prilikom prijave učešća predmetnog političkog subjekta na općim izborima 2018.godine.

Istakli su i da je saslušano više od 60 svjedoka i izvršeno uzimanje uzoraka rukopisa i potpisa radi daljnjih vještačenja, dok su odgovarajuće provjere izvršene i za više stotina građana sa područja Sarajeva, Tuzle, Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Doboja, Bratunca, kao i drugih mjesta u Bosni i Hercegovini.
Jasno je da je u BiH svaka akcija na razotkrivanju kriminala dobrodošla, međutim, nejasno je zašto se čekalo skoro pet godina nakon općih izbora 2018. godine da se prijave poput ove za NBL počnu rješavati.

Također, treba napomenuti da novinari duže od dvije decenije pišu o izbornim nepravilnostima, a da većina njih nikada nije dobila neki pravosudni epilog, a kamoli presudu.

U svjetlu izvještaja FUP-a o upitnim potpisima podrške birača strankama na svakim izborima CIKBiH utvrdi kod određenog broja političkih stranaka da ti potpisi nisu validni.

Na posljednjim, izborima održanim 2022. godine bilo je oko dvadesetak političkih stranaka koje nisu imale validne potpise i dat im je rok da otklone taj nedostatak, a one koje su to učinile mogle su nesmetano učestvovati na izborima.

Treba napomenuti i to da nije svaki nevalidni potpis istovremeno i fasifikovan, jer često jedan građanin da potpis podrške za više stranaka, a to nije dozvoljeno i takav potpis može biti validan samo kod jedne stranke.

Jedan od najvećih problema s kojima se ranije susretao CIKBiH, a koji se odnosio na nevalidne potpise jeste taj da je među potpisima podrške bilo i imena umrlih osoba. Takve slučajeve je CIKBiH prijavljivao i nadležnom tužilaštvu.

Koliko je poznato, ovo je prvi put da su građani prijavili zloupotrebu njihovih potpisa na ovakav način i da je izvještaj o tome završio u tužilaštvu. Bilo bi dobro da ovakvo postupanje postane pravovremena praksa, a ne da ostane izuzetak.